BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniuk Olga (Uniwersytet Gdański)
Title
Ocena zarządzania ryzykiem w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce - wyniki badań empirycznych
Risk Management In Polish Public Sector - Assessment of Survey Results
Source
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 83-93, rys., bibliogr. 8 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Sektor publiczny, Finanse publiczne, System kontroli, Wyniki badań
Risk management, Public sector, Public finance, Control system, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce dotyczących zarządzania ryzykiem. Jednostki te podzielono na dwie grupy. Kryterium klasyfikacyjnym był fakt działania w danej jednostce komórki audytu wewnętrznego. Badania te wskazują, że zarządzanie ryzykiem jest najsłabszym ogniwem systemu kontroli w tych jednostkach. Do słabości procesu zarządzania ryzykiem w polskim sektorze publicznym można zaliczyć m.in.: brak świadomości istnienia ryzyka, brak znajomości metod pomiaru ryzyka, brak odpowiedzialności za kontrolę ryzyka. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the results of survey carried out in Polish public sector concerning risk management. Research respondents are divided into two groups, using as the criterion the activity of internal audit. These studies indicate that risk management is the weakest link in the Polish control system in public sector. The main weaknesses of risk management process in the Polish public sector include: lack of awareness of risk, lack of knowledge of risk measurement methods, the lack of responsibility for risk control. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Analiza wystąpień pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dotyczących funkcjonowania audytu wewnętrznego w systemie kontroli wewnętrznej (2012), Ministerstwo Finansów, Warszawa.
  2. Audyt wewnętrzny w systemie kontroli wewnętrznej (2012), NIK, Warszawa.
  3. Braig S., Gebre B., Sellgren A.(2011), Strengthening risk management In the US public sector, McKinsey&Company.
  4. Oleksyk P. (2011), Dyscyplina finansów publicznych a zarządzanie ryzykiem w JSFP, www.taxfin.pl, dostęp 23.11.2012
  5. Standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (2009), Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15, poz. 84.
  6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.
  7. Winiarska K., Kiziukiewicz T., Dziedziczak I., Hass - Symotiuk M., Nadolna B. (2011), Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych w Polsce, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" nr 61 (117), SKwP, Warszawa.
  8. Zarządzanie ryzykiem. Informacja ogólna. (2011), Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu