BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Justyna
Title
Rola parków naukowo-technologicznych jako stymulatorów wzrostu poziomu innowacyjności przedsiębiorstw
Science and Technology Parks as Engines for Increasing Enterprise Innovation
Source
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 7-16, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Park nauki i technologii, Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój przedsiębiorstwa, Usługi
Science and Technology Park, Innovative character, Enterprise innovation, Enterprise development, Services
Note
summ.
Abstract
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (UE) obserwujemy na terenie Polski szybki rozwój ośrodków innowacji, w tym parków naukowo-technologicznych, powstałych głównie dzięki dostępności funduszy strukturalnych przeznaczonych na wzrost konkurencyjności gospodarki. Są one bowiem miejscem stymulowania procesów innowacyjnych. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie roli parków naukowo-technologicznych jako miejsca wspierania rozwoju przedsiębiorstw działających w branżach innowacyjnych oraz oferujących zaawansowane technologicznie produkty. (fragment tekstu)

Since Poland's accession to the European Union, dynamic growth took place in the technology park sector. The development of technology parks in Poland is a direct result of availability of the EU structural funds. A technology and science park is a proper territorial organization where potential concentration of specific knowledge and high level professionals could guarantee (along with good management and high quality services) an authentic enclave of permanent innovation. Technology parks play a vital role as intermediaries of innovation development, entrepreneurship and economic growth. Innovations are the most powerful tools for increasing enterprise efficiency. This article covers all the main issues connected with technology parks' support of innovative enterprises by providing them with fertile ground to expand and become more competitive. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bachman S.L., Globalization in the San Francisco Bay Area. Trying to Stay at the Head of the Class, Pacific Council on International Policy Study on Globalisation and the San Francisco Bay Area, 2003.
  2. European Innovation Scoreboard 2007. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Commission, Luxembourg 2005.
  3. Marciniec B.M., Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.
  4. Matusiak K.B., Zasoby i kierunki rozwoju infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii, w: K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  5. Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych (IASP), General Survey 2007.
  6. Oslo Manual (Podręcznik Oslo) utworzony na potrzeby badań statystycznych w 1995.
  7. Stawasz E., Development of Small Innovative Enterprises in Poland, w: Entrepreneurship and Small Business Development in the 21" Century, Łódź University Press.
  8. Stawasz E., Tendencje i bariery rozwoju MŚP w Polsce. Innowacje i przedsiębiorczość dla przyszłości, SOOIP Annual, 2006.
  9. The Dynamic Economic Engine at Silicon Valley and US Government Programmes in Financing Innovations, Jarunee Wonglimpiyarat, Technovation 26 (2006).
  10. Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. z 2002 r., nr 41, poz. 363.
Cited by
Show
ISSN
1689-8877
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu