BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Weryński Piotr (Silesian University of Technology, Poland)
Title
Marketing Self-diagnostic Tool for SMES - Assumptions of the Project
Source
Journal of Positive Management, 2013, vol. 4, nr 1, s. 92-109, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Keyword
Strategia marketingowa, Strategia marki, Innowacje
Marketing strategy, Brand strategy, Innovations
Note
summ.
Abstract
Purpose: The aim of the author is to present methodological approaches used to study the socioeconomic sector of micro, small and medium-sized companies of plans for a experimental testing tool (Marketing self-diagnostic tool) constructed for the diagnosis and self-diagnosis of individual attitudes, knowledge, skills and needs in the field marketing of innovation and innovation in marketing MSME entrepreneurs.

Methodology: The study was carried out using a triangulation approach to the methods, sources, researchers, cognitive perspectives. They took place in the framework of the project POKL: "The matrix for innovative entrepreneurship", carried out by the Department of Applied Social Sciences, Silesian University of Technology.

Implications: The project concerns the issue of marketing innovation and innovation in marketing in 6 dimensions: competencies, perception of environment, customer orientation, awareness of the created brand, processes and strategies, pro-innovative trends and actions.

Originality / value: The project both in terms of methodology and substance is an innovative approach to the study of the socio-economic sector of micro, small and medium enterprises and the self-diagnosis in 6 dimensions: competence, perception of environment, customer orientation, awareness branding, processes and strategies, trends and pro-innovation activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altkorn, J. (Ed.) (2004), Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytut Marketingu, Kraków.
 2. Bohner, G., Wanke, M. (2004), Postawy i zmiany postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 3. Cole, G.A. (1995), Organisational Behaviour, DP, London.
 4. Davis, A. (2007), Public Relations, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 5. de Chernatony, L. (2003), Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Falkowski, A., Tyszka, T. (2006), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
 7. Gilbert, J.T. (1994), "Choosing an Innovation Strategy: Theory and Practice", Business Horizons, Vol. 37, No. 6, pp. 16-22. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0007-6813%2805%2980240-X
 8. Harmon, P. (2010), "What is a Business Process", Business Process Trends, Vol. 8 No. 21, December.
 9. Hill, N., Alexander, J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Ofi cyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
 10. http://www.bptrends.com/publicationfi les/advisor20101214.pdf (accessed August 2011).
 11. Janasz, W., Kozioł, K. (2007), Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 12. Kotler, Ph. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Warszawa.
 13. Kotler, Ph., Pfoertsch, W. (2008), Zarządzanie marka w segmencie B2B, PWN, Warszawa.
 14. Kozielecki, J. (2001), Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 15. Lambin, J.J. (2001), Zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa.
 16. Matusiewicz, M. (2005), "Public Relations: Teoria i wykorzystanie sieci", Gazeta IT, 9 (39), Warszawa.
 17. OECD, (2008), Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, wydanie polskie, Warszawa.
 18. Ortt, J.R., van der Duin, P.A. (2008), "The evolution of innovation management towards contextual innovation", European Journal of Innovation Management, Vol. 11 No. 4, pp. 522-538. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/14601060810911147
 19. Patten, D. (2003), Skuteczny marketing w małej fi rmie, Helion, Gliwice.
 20. Pomykalski, A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Difi n, Warszawa.
 21. Rogers, E.M. (2003), Communication of innovations: a cross-culural approach, Free Pres, New York-London.
 22. Solomon, M.R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion, Gliwice.
 23. Wach, K. (2008), Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wydawnictwo UEK, Kraków.
 24. Waniowski, P., Sobotkiewicz, D., Daszkiewicz, M. (2010), Marketing. Teoria i przykłady, Wydawnictwo PLACET, Warszawa.
 25. Weryński, P. (2011), "Procedura triangulacyjna w badaniach aktywności obywatelskiej", in: "Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje", Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, No. 2 (5), Warszawa, pp. 20-24.
 26. Weryński, P. (Ed.) (2012), Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP, Difi n, Warszawa.
 27. Weryński, P. (Ed.) (2013), Matryca Potrzeb Marketingowych w sektorze MMŚP. Testowanie i upowszechnianie narzędzia, Difi n, Warszawa.
 28. Wójcik, K. (2001), Public Relations od A do Z, tom 1, Agencja Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 29. Zaltman, G., Zaltman, L. (2010), Metafora w marketingu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2083-103X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2013.007
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu