BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szumiec Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Sowula-Skrzyńska Elżbieta (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie), Borecka Anna (Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie)
Title
Ceny skupu żywca wieprzowego, ceny producenta i ceny detalicznych produktów wieprzowych w Polsce w latach 2007-2009
The Buying Price of Pigs, Producer Prices and Retail Prices of Pork Products in the Years 2007-2009
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 332-335, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Mięso wieprzowe, Ceny, Ceny skupu, Ceny surowców, Ceny detaliczne
Pork meat, Prices, Purchase prices, Raw materials prices, Retail prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań była analiza powiązań cen skupu żywca wieprzowego oraz cen z produkcji detalicznej produktów oraz wyrobów wieprzowych w Polsce w latach 2007-2009. Na podstawie badań stwierdzono, wysoki udział ceny skupu żywca wieprzowego od producenta mięsa wieprzowego w cenie z kością (z/k), tj. 31,85°' podobnie w cenie detalicznej mięsa wieprzowego z/k tj. 28,37%. Wykazano bardzo silny dodatni związek с skupu żywca wieprzowego z cenami producenta mięsa wieprzowego z/k (wsp. korelacji Pearsona od 0,9575 do 0,9621). Podobnie było przy zależności cen skupu żywca wieprzowego i cen detalicznych mięsa wieprzowego i (wsp. korelacji od 0,9074 do 0,9402). (abstrakt oryginalny)

The study analyzed the links pig purchase prices and producer prices and retail prices of individual products and the felling of pork in Poland in 2007-2009. On the basis of studies found a high share purchase price of pigs in the producer price of pork 31.85%, as did the share of the retail price of pork 28.37%. A very strong positive relationship procurement prices to the prices of pig meat from the manufacturer (al Pearson correlation from 0.9575 to 0.9621). Similarly, it was based on purchase prices of pigs and retail pork prices to (et al correlation from 0.9074 to 0.9402). This situation was beneficial to farmers because the higher procurement prices have driven the retail price on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ceny w Gospodarce Narodowej w 2007, 2008, 2009 roku. 2008-2010: GUS. Warszawa.
  2. Hamulczuk M. 2006: Cykliczne zmiany na rynku trzody chlewnej w Polsce. Rocz. Nauk. Rol., seria G, t. 92, z. 2, s. 42-51.
  3. Hamulczuk M. 2008: Zróżnicowanie cen trzody chlewnej w Polsce w ujęciu regionalnym. Rocz. Nauk. Rol., seria G, t. X, z. 4, s. 117-123.
  4. Kozłowski W. 2008: Ceny i marże w łańcuchu marketingowym produktów mięsnych. Rocz. Nauk. SERiA. t. IX, z. 4, s. 96-100.
  5. Rószkiewicz B. 2002: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. PWN, Warszawa, s. 143.
  6. Witczak A. 2008: Relacje cenowe żywca wieprzowego w Polsce i Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, s. 542-546.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu