BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Werenowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Haramata Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wykorzystanie wybranych narzędzi w promocji gospodarstwa rolnego "Trafunek"
The Use of Selected Instruments in the Promotion of the Arable Farm "Trafunek"
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 357-362, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Promocja, Techniki promocji, Formy promocji, Gospodarstwa rolne, Marketing rolny
Promotion, Promotion techniques, Promotion forms, Arable farm, Agricultural marketing
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcono zagadnieniom promocji gospodarstwa rolnego, powstałego na potrzeby i w ramach rozwoju firmy cateringowej "Trafunek". Przeprowadzone badania ukazały wykorzystanie narzędzi promocji w obiekcie badawczym. Wskazały również znaczną rolę internetu, jako ważnego źródła informacji o produktach i usługach firmy, wpływającego przez to na decyzje zakupowe potencjalnych konsumentów. Określono poziom satysfakcji klientów gospodarstwa, wobec oferowanych przez nie usług. Dokonano również próby optymalizacji doboru narzędzi promocji dla firmy cateringowej "Trafunek". (abstrakt oryginalny)

conducted in July 2009 on Trafunek Arable Farm. It was ordered by the catering company known by the same name. There were severe tools used on the farm which allow regular contact with present and potential clients. The prevailing tools comprised: the Internet, fair, sponsorship and a direct contact. The analysis of the findings revealed the lack of a consistent marketing strategy as well as the reliance on intuition in the decision making process. Undoubtedly, systematic research on clients' satisfaction, commissioned or conducted by the company itself, may be helpful in planning long-term promotional activities. The research revealed that, most frequently, the clients of Trafunek got to know about the company from their acquaintances or the Internet, hence the company should introduce one of the promotion strategies called buzz marketing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baker J. 1993: Marketing rolniczy. Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, s. 16.
  2. Budzyński W. 2002: Wizerunek firmy. Kreowanie, zarządzanie, efekty. Wyd. Poltext, Warszawa, s. 167-169.
  3. Kotler P. 1991: Marketing Management. Analysis, planning, implementation and contro. Prentice-Hall International Editions, Seventh Edition, s. 166.
  4. Pankiewicz K. 2008: E-marketing w akcji, czyli jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość konkurencji. Wyd. Helion, Gliwice, s. 68-71.
  5. Sztucki T. 1998: Encyklopedia marketingu. Agencja Wyd. Placet, Warszawa, s. 342-343.
  6. www.arimr.gov.pl.
  7. www.trafunek.pl.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu