BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dotkuś Waldemar
Title
Wycena aktywów trwałych w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 911, s. 37-41
Issue title
Problemy wyceny w rachunkowości
Keyword
Środki trwałe, Wycena środków trwałych, Ustawa o rachunkowości
Fixed assets, Valuation of fixed assets, Accounting Act
Abstract
Omówiono znaczenie wyceny aktywów w kontekście zaktualizowanej ustawy o rachunkowości.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jarugowa A., Kabalski P.: Znowelizowana ustawa o rachunkowości a standardy międzynarodowe. Gdańsk: ODDK 2001.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu