BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gos Waldemar, Kaczmarek Marcin
Title
Interpretacja składników bilansu
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 911, s. 47-59, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Problemy wyceny w rachunkowości
Keyword
Bilans, Analiza bilansu, Teorie bilansu, Pasywa, Aktywa
Balance sheet, Balance-sheet analysis, Balance theories, Liabilities, Assets
Abstract
Właściwa interpretacja składników majątkowych i źródeł ich finansowania,, czyli aktywów i pasywów, ułatwia sporządzanie bilansu, konstrukcję zakładowego planu kont, a także ocenę jednostki gospodarczej dokonaną na podstawie sprawozdań finansowych. Dlatego celem niniejszego opracowania jest charakterystyka składników bilansu w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bailey G.T., Wild K.: Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 2000.
  2. Cebrowska T.: Bilansowanie kapitału własnego. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, nr 51.
  3. Czekaj J., Dresler Z.: Podstawy zarządzania finansami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1994.
  4. Encyklopedia popularna PWN. Tom IV. Warszawa 1997.
  5. Leksykon rachunkowości. Praca zbiorowa pod red. E. Nowaka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1996.
  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591 z póź. zm.).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu