BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Orzeszko Teresa
Title
Istota rezerw celowych oraz zasady ustalania ich wartości w bankach w Polsce
The Nature of Target Reserves and Principles of Their Valuation Applied at Polish Banks
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 911, s. 197-209
Issue title
Problemy wyceny w rachunkowości
Keyword
Banki, Rezerwy celowe, Regulacje prawne
Banks, Adjusted reserves, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Szczegółowo omówiono zagadnienie rezerw celowych, zwracając uwagę na ich funkcje, na podstawy prawne ich tworzenia, na cel ich tworzenia i przedmiot oraz na procedurę ustalania ich wartości.

The article focuses on the nature of target reserves kept by the Polish banks and on principles of their valuation. The five major areas of discussion are:
 • nature of target reserves,
 • their functions,
 • legal basis of their creation at Polish banks,
 • targets and objectives of target reserves creation, and
 • procedures of establishing obligatory levels of such reserves, applied in Poland.
The article finishes with conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Burnos K.: Rozumienie rezerw w ustawie o rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i stosowanej praktyce. Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku. Zbiór referatów na doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spała 2000", Uniwersytet Łódzki: Łódź 2000.
 2. Czarny M.: Tworzenie rezerw w bankach jako element polityki ograniczania ryzyka w działalności bankowej. Rachunkowość podmiotów gospodarczych w XXI wieku. Zbiór referatów na doroczną Ogólnopolską Konferencję Katedr Rachunkowości "Spala 2000", Uniwersytet Łódzki: Łódź 2000.
 3. Gadawska J.: Charakterystyka rezerw i ich miejsce w bilansie. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 2000, nr 56.
 4. Mały słownik języka polskiego. Pod red. S. Skorupki, H. Auderskiej, Z. Łempickiej , Wyd. VII, Warszawa: PWN 1969, s. 696.
 5. Wódkiewicz R.: Nowe zasady tworzenia rezerw celowych. "Prawo Bankowe" 2000 nr 4.
 6. Zaleska M.: System rezerw celowych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. "Bank i Kredyt" 1999, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu