BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiszniowski Edward
Title
Wartość godziwa - wybrane problemy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 911, s. 299-308, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Problemy wyceny w rachunkowości
Keyword
Wartość godziwa, Zasady rachunkowości, Wycena
Fair value, Accounting principles, Valuation
Abstract
Szczegółowo omówiono zagadnienie wartości godziwej, jej definicję i interpretację.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bailey G.T., Wild K.: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w praktyce. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości 2000.
 2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo o postępowaniu układowym (Dz.U. nr 93 po z. 836 z póżn. zm.).
 3. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. nr 118 poz. 512 z 1991 r. z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki oraz przedsiębiorstwa państwowego, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy (Dz.U. nr 64 poz. 408 z późn. zm).
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. nr 98 poz. 612).
 6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z późn. zm.).
 7. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 121 poz. 769 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. nr 46 poz. 543 z 2000 r.).
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. nr 140 poz. 939 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. nr 119 poz. 1252).
 10. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz. 1178).
 11. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu