BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zając Izabela
Title
Wycena transferów zawodników w klubach sportowych
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 911, s. 309-314, bibliogr. 8 poz.
Issue title
Problemy wyceny w rachunkowości
Keyword
Wycena, Sport, Klub sportowy
Valuation, Sport, Sports club
Abstract
Przedstawiono wycenę transferów zawodników sportowych w aspekcie dochodowym.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dobija M.: "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", tom XL, Warszawa 1997.
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, 1999.
  3. Podszywałow A., Pelc D.: Wycena wartości niematerialnych i prawnych w praktyce. Gdańsk: Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. 1999.
  4. Szymański K.G.: "SFK" nr 11, 1996.
  5. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 6.03.1996 r.
  6. Ustawa z dnia 21 września 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości.
  7. Zając I.: Wycena wartości niematerialnych i prawnych w sportowej spółce akcyjnej. Wyd. AE. Materiały na konferencję naukową "Normy prawne i zawodowe rachunkowości", PN 876. Wrocław: 2000.
  8. Zając I: Wybrane problemy wyceny i ewidencji transferów w sporcie. Szczecin: Materiały na konferencję naukową maj 18-19 Szczecin 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu