BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juzwiszyn Jacek
Title
Fale Elliota i obroty rynku wokół punktu równowagi
The Elliott's Theory and Cones
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (8), 2001, nr 915, s. 130-137, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Rynki giełdowe, Model R.N.Elliotta
Stock markets, R.N. Elliott's model
Note
summ.
Abstract
Pomiar rozwoju rynków giełdowych dokonywany jest za pomocą różnorodnych narzędzi analizy technicznej, wśród których teoria fal Ralpha Nelsona Elliotta (1871-1948) zasługuje na szczególne wyróżnienie. Teoria pozwala mierzyć zaistniałe ruchy i na ich podstawie prognozować, z dużym prawdopodobieństwem, zachowanie się giełdy w przyszłości. Jak trzy główne elementy teorii jej twórca wyróżnił: kształt wykresów rozwoju giełdy tzw. kształt fal, proporcje liczbowe wyznaczane przez fale oraz prognozowany czas, w którym występują zakładane zachowania rynku. Matematyczną podstawą teorii Elliotta jest ciąg Fibonacciego. Teoria Elliota opiera się między innymi na następującym rozumowaniu: ruchy rynku są odzwierciedleniem ludzkich zachowań, ściśle powiązanych ze zjawiskami naturalnymi, dla których to miarą ich opisu jest naturalna rekurencja Fibonacciego. (fragment tekstu)

The article is an endeavour at summary Elliott's theory with logarithmic spirals which determine cones in three-dimensional environment. It confirms the multidimensional character of the analysis based on R.N. Elliott's assumptions. The mathematical foundations of the theory, based mainly on Fibonacci's recursions, speak for the theory's universality. Moreover, the steadily growing interest in Elliott's theory, as well as its recursive character which manifests itself through the creation of the similar with the similar, enforces the quest and research into the natural essence of the theory, as well as an attempt at its generalisation and complementing. Presenting Elliott's theory as the market's revolution around the point of equilibrium in conical representation, is such an endeavour at complementing it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arnold W. (1975): Równania różniczkowe zwyczajne. Warszawa: PWN.
 2. Arnold W. (1983): Teoria równań różniczkowych. Warszawa: PWN.
 3. Fischer R. (1996): Liczby Fibonacciego na giełdzie. Warszawa: WIG Press.
 4. Carolan C. (1996): Kalendarz spiralny. Warszawa: WIG Press.
 5. Forst, A.R. Prechter (1995): Teoria fal Elliotta. Warszawa: WIG Press.
 6. Juzwiszyn J. (1999): Ekonometryczna istota fal Elliotta (praca w druku).
 7. Łyko J. (1999): Równowaga rynków finansowych. Ekonomia Matematyczna 3. Wrocław: Wyd. AE.
 8. Murphy J. (1995): Analiza techniczna. Warszawa: WIG Press.
 9. Plummer U. (1995): Psychologia rynków finansowych u źródeł analizy technicznej. Warszawa: WIG Press.
 10. Więsław W. (1997): Matematyka i jej historia. Opole: Wydawnictwo Nowik.
 11. Varian H. (1997): Mikroekonomia. Warszawa: PWN.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu