BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanimir Agnieszka
Title
Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych
Efficiency and Risk of Investment Funds
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (8), 2001, nr 915, s. 138-146, tab., bibliogr. 3 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Efektywność, Ryzyko, Analiza portfelowa
Investment funds, Effectiveness, Risk, Portfolio analysis
Note
summ.
Abstract
Fundusze inwestycyjne w Polsce dzielą się na siedem grup o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. (...) W związku z tym, że liczba funduszy z roku na rok jest coraz większa, należy zastanowić się nad ich opłacalnością. W tym celu można skorzystać z niektórych wskaźników analizy portfelowej. (fragment tekstu)

This article shows how to apply portfolio analysis to assesstment of investment founds. Some use- fill method for measurement of risk, investment profit and efficiency were suggested, using Sharpe's, Treynor's and Jensen's measures. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jąjuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWE 1993.
  2. Tarczyński W.: Analiza portfelowa na giełdzie papierów wartościowych. Szczecin: PTE 1996.
  3. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Rynek kapitałowy. Inwestycje finansowe. Wrocław: Wydawnictwo AE 1997.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu