BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grześkowiak Alicja, Stanimir Agnieszka
Title
Porównanie w czasie wskaźnika inflacji oraz innych wielkości ekonomicznych
The Comparison of CPI and Some Other Economic Indicators in a Period of Time
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (8), 2001, nr 915, s. 178-188, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zastosowania metod ilościowych
Keyword
Inflacja, Wskaźnik inflacji
Inflation, Inflation rate
Note
summ.
Abstract
Artykuł ten jest próbą wykorzystania - do oceny stopnia podobieństwa w kształtowaniu się określonych zjawisk ekonomicznych - innej miary statystycznej niż powszechnie stosowany współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Zmienne, jakie zostaną tu porównane, to współczynnik inflacji (CPI), kurs dolara amerykańskiego (USD), kurs marki niemieckiej (DEM), indeks ceny benzyny (ICB), indeks ceny ziemniaków i roślin strączkowych (ICZ), WIG. Powyższe czynniki zostaną przekształcone w sposób analogiczny do metody wyznaczania poziomu inflacji. Okresem bazowym, od którego będą wyznaczone zmiany wartości czynników dla danego roku, będzie grudzień roku poprzedniego. Ze względu na brak wartości z lat poprzedzających rok 1994 analiza będzie rozpoczynała się właśnie od stycznia tego roku, a zakończona zostanie dla danych z grudnia 1999 r. (fragment tekstu)

The inflation rate is one of the most important economic indicators. This paper presents the analysis of dependence of CPI upon some other indicators like exchange rates, petrol price index, food price index and Warsaw Stock Exchange Index. The correlation coefficient and the measure of the similarity of functions were used to show dependence of changes which occurred in years 1994-1999. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ceny w gospodarce narodowej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny 1990-1999.
  2. Elbe G.: Die Berechnung der Wägungsschemata für die Preisindizes für Lebenshaltung. Statistisches Bundesamt. Wirtschaft und Statistik 3/1999.
  3. Hall R.E., Taylor J.B.: Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka. Red. przekładu A. Wojtyna. Warszawa: WN PWN 1997.
  4. Lippe P. von der: Ekonomiczeskaja statistika. Federalnoje statisticzeskoje uprawlienije Giermanii. Metzler Poeschel 1974.
  5. Mankiw N.G.: Macroeconomics. New York: Worth Publishers 1992.
  6. Nieklasyczne metody prognozowania. Red. M. Cieślak. Warszawa: PWN 1983.
  7. Mikro- i makroekonomia. Podstawowe problemy. Red. S. Marciniak. Warszawa: WN PWN 1998.
  8. Prognozowanie gospodarcze: metody i zastosowania. Red. M. Cieślak. Warszawa: WN PWN 2000.
  9. Stanimir A.: Metodologiczne aspekty pomiaru inflacji. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 859. Ekonometria 5. Wrocław: Wyd. AE 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu