BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąkowska Katarzyna
Title
Rodzaje BIZ ze względu na źródła finansowania, należności i dochody polskich inwestorów
Types of FDI by Source of Financing, Receivables and Incomes of Polish Investors
Source
Studia i Materiały / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2011, nr 92, s. 48-56, rys., tab.
Issue title
Polskie inwestycje za granicą
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Finansowanie inwestycji, Należności, Dochody
Foreign investment, Direct investments, Investment financing, Receivables, Income
Note
streszcz., summ.
Abstract
W rozdziale tym przedstawiono i omówiono dane statystyczne dotyczące stanu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą tj. wartości odpływu kapitału, wartości skumulowanych, a także wielkości kapitału w tranzycie, reinwestowanych zysków, transakcji kredytowych pomiędzy krajowymi i zależnymi podmiotami za granicą. Zaprezentowano również i opisano stan należności i dochody rezydentów w podziale na rodzaj prowadzonej działalności. (abstrakt oryginalny)

In this chapter, there are presented and discussed the statistical data related to the state of Polish direct investment abroad, i.e. the value of capital outflow, cumulated values as well as the volume of capital in transit, reinvested profits, credit transactions between national entities and subsidiaries abroad. There are also presented the state of receivables and incomes of residents by type of activities carried out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Bibliography
Show
  1. Łojewska A., Gospodarcza Europa dwóch prędkości, "Rzeczpospolita", 08.06.2011.
  2. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2006 roku, NBP, Warszawa 2007.
  3. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 r., NBP, Departament Statystyki, uwagi metodologiczne, Warszawa, grudzień 2009.
  4. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku, NBP, Warszawa 2009.
  5. Polskie inwestycje bezpośrednie zagranicą w 2009 roku, NBP, Warszawa 2010.
Cited by
Show
ISSN
1898-8393
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu