BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drenda Lucyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Biurokracja a wolność społeczeństwa w systemie rynkowym
The Bureaucracy and Freedom of the Society in the Market System
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 130, s. 11-18
Issue title
Problemy gospodarki rynkowej : Polska i świat
Keyword
Biurokracja, System rynkowy, System społeczny, Kapitalizm
Bureaucracy, Market system, Social system, Capitalism
Abstract
Celem poniższego artykułu jest udowodnienie zależności między rozwojem typowego dla systemu rynkowego paradygmatu racjonalności a zasadami organizacji życia społecznego. Tezą natomiast jest założenie, iż biurokracja1 jako system podstawowych reguł instytucjonalnych i ram działania jest niezbędna do właściwego korzystania z wolności gospodarczej, jaką daje kapitalizm, jednocześnie chroniąc społeczeństwo przed destrukcyjnymi zapędami poszukujących zysku jednostek.(fragment tekstu)

The society is a complex formation consisting of relations, impacts and roles. The need of satisfying the needs was embedded into the society as a mechanism providing the coherence. The democracy acting on the basis of the abstract rule of equality before the law, requires the usage of different mechanisms which guarantee the continuity of the law system. As the bureaucracy became a part of the social organism functioning within the capitalistic and democratic conditions, it enabled the change of the community actions into rational and regular ones.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. K. Mannheim: Człowiek i społeczeństwo w dobie przebudowy. PWN, Warszawa 1974, s. 466.
 2. M. Weber: Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Wydawnictwo TEST, Lublin 1994, s. 52.
 3. M.N. Rothbard: Egalitaryzm jako bunt przeciw naturze. Fijor, Warszawa 2009, s. 314.
 4. W. Röpke: Economics of the Free Society. Henry Regnery Company, Chicago 1963, s. 3.
 5. L. von Mises: Socialism: An Economic and Sociological Analysis. Yale University Press, New Haven 1951, s. 292.
 6. R. Boudon: Logika działania społecznego. Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2009, s. 141.
 7. L. von Mises: Mentalność antykapitalistyczna. Arcana, Kraków 2005, s. 47.
 8. J.A. Schumpeter: Kapitalizm, socjalizm, demokracja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 101.
 9. U. Marti: Niedotrzymana obietnica demokracji. Książka i Prasa, Warszawa 2010, s. 29.
 10. T. Kotarbiński: Dzieła wszystkie. Prakseologia. Część I. Wydawnictwo PAN, Warszawa 1999, s. 448.
 11. M. Weber: Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 705.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu