BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bochańczyk-Kupka Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Klastry w Japonii
Clusters in Japan
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 130, s. 49-63, tab.
Issue title
Problemy gospodarki rynkowej : Polska i świat
Keyword
Klastry, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy, Rozwój technologiczny
Business cluster, Small business, Economic development, Technological development
Country
Japonia
Japan
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie historii klastrów w Japonii, w szczególności po II wojnie światowej. Rozwój istniejących i powstawanie nowych klastrów zostanie omówione w powiązaniu z fazami rozwoju przemysłowego tego kraju. Szczególną uwagę poświęci się roli państwa w ich tworzeniu, wspieraniu oraz promowaniu. Ponadto zostaną ukazane realizowane obecnie rządowe inicjatywy wspierające klastry. Z uwagi na ogromną różnorodność rodzajów, w dalszej części będą omówione istniejące w literaturze typologie klastrów wraz z przykładami. W końcowej części artykułu zostanie wspomniana koncepcja klastra ponadnarodowego, która została stworzona w Japonii, a następnie implementowana w większości krajów Azji Południowo-Wschodniej.(fragment tekstu)

The article discusses the history of the industrial clusters in Japan (especially after the World War II). The development of existing clusters and the process of creating new clusters are shown in relation with stages of economic development in Japan. Special attention is paid to the role of state in creation, promoting and suporting clusters. The article shows current government supporting clusters programs. Also the "Flying-Geese" model is presented as the example of transnational cluster.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Porter: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001, s. 246.
 2. H. Yamawaki: The Evolution and Structure of Industrial Clusters in Japan. World Bank Institute, 2001, s. 14.
 3. B. Mikołajczyk, A. Kurczewska, J. Fila: Klastry na świecie. Studia przypadków. Difin, Warszawa 2009, s. 114.
 4. T. Ozawa: Stuctural Transformation, Flying-Geese Style and Industrial Clusters: Theoretical Implications of Japa,s Postwar Experience. Center on Japanese Economy and Business, Columbia Business School, Columbia University, Nowy Jork 2004.
 5. M.Gorynia: Teorie handlu międzynarodowego a zagadnienie internacjonalizacji przedsiębiorstwa. "Ekonomista" 1988, nr 5.
 6. H. Wai-chung Yeung: Industrial Clusters and Production Networks in Southeast Asia: A Global Production Networks Approach. W: Production Networks and Industrial Clusters: Integrating Economies in Southeast Asia. Red. I. Kuroiwa, M. Heng Toh. Institute of Southeast Asian Studies, Singapur 2008, s. 83-120.
 7. Y. Miyazak: Rapid Economic Growth in Post-War Japan - With Special Reference to Excessive Competition and the Formation of Keiretsu. "The Developing Eonomies" 1967, nr 5, s. 329-350.
 8. J. Womack, D. Jones, D. Ross: The Machine that Changed the World. Macmillan, New York 1990.
 9. M. Imai: Kajzer. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Business, Kraków 2007.
 10. S. Tatsuno: Created in Japan: From Imitators to World-Class Innovators. Ballinger, New York 1990, s. 97.
 11. B. Ganne, Y. Lecter: Asian Industrial Clusters, Global Competitiveness and New Policy Initiatives. World Scientific Publishing 2009, s.16.
 12. T. Ozawa: Institutions, Industrial Upgrading, and Economic Performance in Japan - The 'Flying-Geese Paradigm of Catch-up Growth. Edward Elgar Publishing, Northampton, Massachusetts 2005, s 29
 13. W.F. Hatch: Asia's Flying Geese. How Regionalisation Shapes Japan. Cornell University Press, London 2010.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu