BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zagóra-Jonszta Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Ocena polskiej transformacji. Rozważania wokół książek M.G. woźniaka oraz W. Jarmołowicza i K. Szarzec
Assessment of the Polish Transformation. Discussion around the M.G. Woźniak and W. Jarmołowicz & K. Szarzec Books
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, nr 130, s. 101-111
Issue title
Problemy gospodarki rynkowej : Polska i świat
Keyword
Przekształcenia systemowe, Gospodarka
Systemic transformation, Economy
Jarmołowicz Wacław, Szarzec Katarzyna, Woźniak Michał, Gabriel
Abstract
Podejmowane w latach 80. próby reformowania gospodarki kraju zakończyły się niepowodzeniem. Rozbudzone jeszcze w poprzedniej dekadzie konsumpcyjne aspiracje Polaków nie mogły być nadal realizowane. Z początkiem lat 80. nierównowaga w segmencie artykułów konsumpcyjnych wynosiła aż 80%. Było to efektem wcześniejszego wzrostu płac. Brak możliwości zaspokojenia rosnącego popytu skutkował kolejkami, reglamentacją, wprowadzeniem systemu kartkowego, spekulacjami, co z kolei wzmagało niezadowolenie społeczeństwa.(fragment tekstu)

Attempts to reform the Polish economy made in the 80's of the twentieth century have failed. More and more economists and politicians were aware of the need to change the economic system. In early 1990 began to implement Balcerowicz plan, which aimed to transform the economy from a centrally managed to market economy. Realities of economic life corrected optimistic assumptions of the plan. Assessment of the effects of transformation till today divide economists and polish society. In recent years growing number of studies describing course and effects of economic transformation. In 2011 published two important books: M.G. Woźniak monograph and collective work edited by W. Jarmołowicz and K. Szarzec. Both books introduce systemic transformation process from a different perspective, both slightly different estimates the effects. Critical assessment has been made in Woźniak book, more positive evaluation gave the Poznań team of economists led by W. Jarmołowicz. Article draws attention to the diversity of economists positions in the native environment.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. J. Kosecki: Problemy równowagi rynkowej w polityce społeczno-gospodarczej. WKP/WAP, Warszawa 1988, s. 48.
  2. A. Karpiński: 40 lat planowania w Polsce. Problemy, ludzie, refleksje. PWE, Warszawa 1986, s. 260.
  3. J. Skodlarski: Zarys historii gospodarczej Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 516.
  4. G. W. Kołodko: Polska hiperinflacja i stabilizacja 1989-1990. "Ekonomista", nr 6, s. 761.
  5. J. Muszyński: Transformacja ustroju politycznego Polski w latach 1989-1998. WSZiM, Warszawa 2000, s. 35.
  6. T. Kowalik: Systemy ekonomiczne. Powstanie, ewolucja, kryzysy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000, s. 270.
  7. M. Nasiłowski: Transformacja systemowa w Polsce. Key Text, Warszawa 1995, s. 26.
  8. Polskie przemiany. Transformacja rynkowa. Red. L. Ciamaga. PWN, Warszawa 1992, s. 19.
  9. M.G. Woźniak: Gospodarka Polski 1990-2011. Transformacja. Modernizacja. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej. Tom I - Transformacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 17.
  10. Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej. Red. W. Jarmołowicz, K. Szarzec. PWE, Warszawa 2011, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu