BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sławiński Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ryzyko utraty kontroli nad wysokością realnej stopy procentowej w sytemie izby walutowej
The Risk of Losing Control of Real Interest Rate Level in the Currency Board Regime
Source
Ekonomia i Prawo, 2007, t. 3, s. 279-293
Issue title
Własność i kontrola w teorii i praktyce. Cz. 1
Keyword
Sztywny kurs walutowy, Kryzys finansowy, Wzrost gospodarczy, Kurs walutowy, Polityka pieniężna, Izba walutowa
Currency pegs, Financial crisis, Economic growth, Exchange rates, Monetary policy, Currency board
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie, na przykładzie doświadczeń krajów bałtyckich, ryzyka, jakie wiąże się z wyrzeczeniem się możliwości prowadzenia polityki pieniężnej na skutek zastosowania systemu izby walutowej. Doświadczenia związane ze stosowaniem systemu izby walutowej mają znaczenie uniwersalne. Mówią one o tym, jakie konsekwencje powstają w sytuacji, gdy bank centralny kraju, który nie jest członkiem unii walutowej zostaje pozbawiony możliwości wykorzystywania polityki pieniężnej do kontrolowania inflacji i przeciwdziałania narastaniu nierównowagi zewnętrznej. (fragment tekstu)

The chapter analyses how the implementation of currency board regimes affected Baltic states' prospects to join the euro zone. Not long ago it was expected that the currency board regime would enable Baltic States to quickly join into the Euro zone, i.e. two years after their accession to the EU. Such a scenario seemed almost certain. The recent prospects of joining the Euro zone by Baltic states seem to be distant and uncertain. The main reason for this dramatic change was the materialisation of risks, which are inherent to the currency board regime. Above all, the system is highly procyclical. The illustration is the negative feedback between the credit boom and the fall in real interest rates. Baltic states are facing not only the problem how to fulfill the Maastricht inflation criterion, but also the problem how to avoid a financial crisis, which might be triggered by the rapid growth of their foreign indebtedness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antczak R., Polska na drodze do euro. Dylematy prawne i techniczne reżimu kursowego, AE Poznań, mimeo, 17 XI 2005.
 2. Bratkowski A., Rostowski J., Wierzymy w euro, [w:] Kiedy koniec złotego?, CASE, Warszawa 1999.
 3. Buiter W.H., An Attendant Godot? Financial instability risk for countries targeting Eurozone membership, CEPR/ESI 8th Annual Conference: EMU Enlargement to the East and West, Hun-garian National Bank, Budapest, 24-25 September, 2004.
 4. Delargy P.J.R., Goodhart C., Financial Crises: Plus ca change, plus c'est la meme chose, London School of Economics Financial Market Group and ESRS Research Centre, Special Paper Series, January 1999.
 5. Directional Economics, ING Bank, November 2006.
 6. Feldstein M., Argentina's Fall. Lesson from the Latest Financial Crisis, Foreign Affairs, March/April 2002.
 7. Fisher S., Exchange Rate Regimes: Is the Bipolar View Correct?, IMF, mimeo, 2001.
 8. Hernendez L., Montiel P.J., Post-Crisis Exchange Rate Policy in Five Asian Countries: Filling in the "Hollow Middle"?. Referat na konferencję "Exchange Rate Regimes: Hard Peg or Free Flo-ating", IMF Institute, Washington, March 19-20, 2001.
 9. Main Features of the Regulatory Framework of the Argentine Financial System, Banco Central de la República Argentina, Buenos Aires 1999.
 10. Małecki W., Perspektywy uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Gospodarczej i walutowej a kryterium stabilności kursowej, Studia Finansowe 2005, nr 73.
 11. Małecki W., Sławiński A., Piasecki R., Żuławska U., Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa 2001.
 12. Republic of Estonia: 2006 Article IV Consultation - Staff Report; Staff Statement; Public Information Notice on the Executive Board Discussion, and Statement by the Executive Director for the Republic of Estonia, http:/www.imf.org.
 13. Republic of Lithuania: 2006 Article IV Consultation - Staff Report and Public Information Notice on the Executive Board Discussion, http:/www.imf.org.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu