BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drozdowski Rafał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
"Siła słabych więzi", czyli (jeszcze raz) o maskującym języku socjologii
The Strength of Weak Ties", which Is (Again) a Masking Language of Sociology
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 33, s. 11-20, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Siła słabych więzi
Keyword
Więzi społeczne, Socjologia
Social bond, Sociology
Note
summ.
Abstract
Chcę podjąć próbę przyjrzenia się temu, w jaki sposób koncepcja Marka Granovettera (1973: 1360-1380) - właściwie samo sformułowanie siła słabych więzi, które można powoli traktować jako jeszcze jeden idiom języka socjologii żyjący już własnym życiem i mający częstokroć mało wspólnego z pierwotnym kontekstem jego użycia - uczestniczy w zamazywaniu prawdziwego obrazu rzeczywistości społecznej. Innymi słowy mówiąc, interesować mnie tu będzie to, czy, kiedy i w jaki sposób zaproponowana przez Granovettera kategoria pojęciowa "ustawia" nam obraz/obrazy życia społecznego, dokonując każdorazowo jego/ich zafałszowania, uproszczenia, niekiedy zaś zideologizowania. (fragment tekstu)

The article concerns on the Mark Granovetterąs concept of the strength of weak ties. The main question is about how it is used in theoretical and ideological disputes of latemodern society today. For some, a society based on weak ties is equivalent of increasing autonomy and individuality, but this is also the relaxation of the most repressive forms of social control. For others, weak social relationships are the evidence of a deep crisis of contemporary societies. The problem is that both, the first and the others speakers are using the term "strength of weak ties" mask the true picture of social reality. The first are blind on the process of society disintegration. Others - ignore the growing importance of social networks and do not appreciate the causal force of "minimal engagement". The new technologies are able to aggregate these "minimal engagements" into a new powerful instrument of political, social and cultural impact. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Friedkin N. (1980), A Test of the Structural Features of Granovetter's "Strength of Weak Ties' Theory", "Social Networks", nr 2.
 2. Granovetter M. (1973), The strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology".
 3. Kwiatkowski P. (2004), Paradoks Internetu jako jeden z głównych elementów uzależnienia od Internetu (zjawisko - mechanizm - profilaktyka), [w:] D. Kowalski, M. Kwiatkowski, A. Zduniak (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa. Wybrane perspektywy, Poznań.
 4. Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa.
 5. Mouffe Ch. (2005), Paradoks demokracji, Wrocław.
 6. Olson M. (1965), The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge.
 7. Putnam R. (2000), Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York.
 8. Rivoltella P.C. (2008), From Media Education to Digital Literacy: A Paradigm Change?, [w:] P.C. Rivoltella (red.), Digital Literacy: Tools and Methodologies for Information Society, London.
 9. Rogers E., Lawrence K. (1981), Communication Networks: Toward a New Paradigm for Research, New York.
 10. Senett R. (2009), Upadek człowieka publicznego, Warszawa.
 11. Siciński A. (2002), Styl życia. Kultura. Wybór. Szkice, Warszawa.
 12. Ziółkowski M. (2008), Indywidualizm a działania wspólnotowe w Polsce na początku XXI wieku, [w:] J. Mucha, E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska (red.), Co nas "czy, co nas dzieli? Zielona Góra.
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2012.33.2
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu