BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grosfeld Jan (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
O szczególnym wymiarze żydowskiej tożsamości
A Special Dimension of Jewish Identity
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 33, s. 135-152, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Siła słabych więzi
Keyword
Żydzi, Tożsamość, Tożsamość narodowa
Jews, Identity, National identity
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono oblicze narodu żydowskiego w historii człowieka i świata. Szczególną uwagę zwrócono na ich tożsamość.

This essay tries to present a special face of the Jewish people in the history of man and world. As a key to understand the Jewish condition and identity I am using a well known notion of "the wandering Jew". The counterpoint to a negative perception of this idea of Jews is a deep and real insight in their identity. This identity was shaped through the exceptional, consecutive encounters of Hebrews, Israelis, of the Jewish people with the unique God. He is unique also by the fact of their election and guidance on the way aiming to experience Him as the Lord full of love to them. This "knowing" of God occurs through the mutual relations between people and peoples. The fundamental feature of the Jewish condition is wandering, un-domestication which should result in breaking with these fetters and ties which make impossible our self-understanding which is a condition of a veritable freedom. This freedom is recognized in fulfilling one' s vocation which starts with the election by God. The patriarchs of Israel - Abraham, Isaac and Jacob are the figures-icons useful in a better existential understanding of man and God. The Shoah which was so terrifying tragedy of Jews was a turning point for the Jewish reflection on their own vicissitudes, on the relation to God and the whole history. In the same time the Shoah was and should be fundamental to the contemporary civilization as well as to Christians and Churches in perceiving their vocation and mission. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Augustyn św. (1987), Wyznania, Warszawa
 2. Canetti E. (1981), Ocalony język, Warszawa
 3. Epstein D. (1994), Abraham, "W drodze", 10 (254)
 4. Epstein D. (1997), Jakub-Izrael. Tożsamość konfliktowa, "W drodze", 2 (282)
 5. Grosfeld J. (2011), Od lęku do nadziei. Chrześcijanie, żydzi, świat, Kraków
 6. Heschel A.J. (2007), Bóg szukający człowieka, Kraków
 7. Heschel A.J. (2008), Człowiek szukający Boga. Szkice o modlitwie i symbolach, Kraków
 8. Mazurkiewicz P. (2006), Przebaczenie i pojednanie, "Chrześcijaństwo - świat-polityka" 1 (1), ss. 7-32
 9. Mauriac F. (2007), Wstęp, [w:] E. Wiesel, Noc, Kraków
 10. Poliakov L. (2009), Historia antysemityzmu, Kraków
 11. Ratzinger J. (2004), Wiara, prawda, tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, Kielce
 12. Ratzinger J. (2006), Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków
 13. Rouart M-F. (1988), Le Mythe du juif errant, Paryż
 14. Sherwin B.L. (1995), Duchowe dziedzictwo żydów polskich, Warszawa
 15. Śpiewak P. (2004), Księga nad księgami. Midrasze, Kraków
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2012.33.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu