BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Romiszewska Anna
Title
Ubóstwo i wykluczenie społeczne dzieci w Hiszpanii
Poverty and Social Exclusion of Children in Spain
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 1, s. 285-303, wykr., bibliogr. 45 poz.
Keyword
Wykluczenie społeczne, Ubóstwo, Polityka społeczna
Social exclusion, Poverty, Societal policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od polowy lat 90. XX wieku, a szczególnie w latach 2000-2008, Hiszpania była jednym z głównych państw docelowych imigracji zarobkowej nie tylko w Unii Europejskiej, ale i na świecie. W ciągu 10 lat (2000-2010) liczba ludności Hiszpanii wzrosła o 16% - z 40,5 mln do ponad 47 mln osób, przy czym 73% tego wzrostu było skutkiem zwiększenia liczby imigrantów. Łączenie rodzin imigrantów, powstawanie rodzin mieszanych narodowościowo oraz wyższy poziom dzietności imigrantów od ludności hiszpańskiej, sprawiły, iż w 2009 roku ponad 13,5% (ponad 971 tys.) dzieci w Hiszpanii było cudzoziemcami, co piąte dziecko urodzone w Hiszpanii miało matkę cudzoziemkę, a co czwarte miało przynajmniej jednego z rodziców cudzoziemca. Według narodowości najwięcej by o wśród dzieci cudzoziemskich Marokańczyków - 18,7 %, Rumunów % 14%, i Ekwadorczyków % 10,2%. Dzieci obcokrajowcy najliczniej mieszkali w Katalonii (224 tys.), Madrycie (178,5 tys.) i w Walencji (142 tys.), natomiast pod względem udziału procentowego wśród dzieci najwięcej było ich na Balearach (18,8%), w La Rioja (18,3%) i w Katalonii (17%)7. Około 11% dzieci z prawie 6,3 mln zapisanych do szkół w Hiszpanii w roku szkolnym 2008/2009 było cudzoziemcami. (fragment tekstu)

For many years Spain has been one of the EU countries with the highest child poverty risk rates. Since the beginning of 1990s child monetary poverty rate has remained at the level of 24-25 per cent, thus being higher than for the overall population. Although Spain recorded high economic growth in years 2002-2007, the lack of changes in social policy towards children and families prevented any improvements in the situation. The ongoing economic crisis has worsened the poverty indicators for children comparing to other age groups and has progressed the process of deterioration of the situation of families with children, especially single-parent families. This article aims to present the ways of measuring the child poverty and social exclusion in Spain, taking into account methodological problems and complexity, and showing the need for multidimensional approach. Features characteristic of child poverty and social exclusion in Spain in comparison with other EU countries i.e. high chronic poverty as well as recurrent and long-term transitory poverty are highlighted. Special attention was paid to children from immigrant background, who were found to be more vulnerable. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ayala L., Canto O., Politicas economicas..., w: UNICEF, Analisis y Propuestas sobre la pobreza infantil en Espana, 2009, s. 20-22.
 2. Ayala L., Martinez R., Sastre M., Familia, Infancia y Privacion Social, FOESSA, Caritas, Madrid 2006, s. 23.
 3. Bradshaw J., Hoelscher P., Richardson D., An index of child well-being in the European Union, "Social Indicators Research" 2007, 80(1).
 4. Bradshaw J., Hoelscher P., Richardson D., Comparing child well-being in OECD countries: concepts and methods, "Innocenti Working Papers", Unicef Innocenti Research Centre, Florence 2006, http://www.unicefirc.org/publications/pdf/iwp2006_03_eng.pdf (dostęp: 20 października 2011 r.).
 5. Bradshaw J.,Richardson D., Ritakallio V-M., Child poverty and child well-being in Europe, "Journal of Children's Services" 2007, 2(1).
 6. Canto O., Del Rio C., Grandin C., La evolucion de la pobreza estatica y dinamica en Espana en el periodo 1985-1995, Instituto de Estudios Fiscales, Papeles de Trabajo n 42/02, 2002.
 7. Canto O., Del Rio C., Grandin C., What helps households with children in leaving poverty? Evidence from Spain in contrast with other EU countries, FEDEA, "Serie Estudios sobre la Economia Espanola" 2002, n 137.
 8. Canto O., Mercader-Prats M., Child powerty in Spain: what can be said?, "Innocenti Occasional Papers", "Economic and Social Policy Series" 1998, no 66, International Child Development Centre, UNICEFF, Florencia.
 9. Comas D., Pobreza infantil: una propuesta de accion especifica desde la perspectiva socio-cultural, w: UNICEF, Analisis y Propuestas sobre la pobreza infantil en Espana, 2009, s. 74-79.
 10. D´Ambrosio C., Grandin C., Income distrubution and exclusion of children: evidence from Italy and Spain in the 1990s, "Journal of Compatrative Family Studies" 2002, vol XXXIV (3).
 11. Devolder D., Trevino R., Efectos de la inmigracion extranjera sobre evolucion de la natalidad y de la fecundidad en Espana, Centre d'Estudis Demografics, 2007, http://www.ced.uab.es/publicacions/PapersPDF/Text321.pdf (dostęp: 20 października 2011 r.).
 12. ECPF (1985-2004, 1998-2004).
 13. ECV, INE, http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a2009/l0/&file=06001.px&type= pcaxis&L=0 (dostęp: 20 października 2011 r.).
 14. ECV, INE, http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/provi/l0/&file=01002.px&type=pcaxis&L=0 (dostęp: 20 października 2011 r.).
 15. ECV, INE, http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/provi/l0/&file=01002.px&type=pcaxis&L=0 (dostęp: 20 października 2011 r.).
 16. Encuesta de Presupuestos Familiares, http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=12&type=db&divi=EPF&idtab=249 (dostęp: 20 października 2011 r.).
 17. EPF (1973-1974, 1980-1981, 1990-1991).
 18. Europe in figures - Eurostat Yearbook 2010, s. 192-202.
 19. European Commission, Child poverty and well-being in the EU, 2008, s. 32-34.
 20. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d2jan&lang=en (dostęp: 20 października 2011 r.).
 21. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=9ea7d07d30e595f10d00b04d48758117d047b6f757a5.e34MbxeSaxaSc40LbNiMbxeMc3qPe0?tab=table&plugin=1&pcode=tessi120&language=en (dostęp:20 października 2011 r.).
 22. Gomez Granell C., Informe de la inclusion social en Espana 2008, Caixa Catalunya 2008, s. 41-45.
 23. Gradin C., Del Rio C., Canto O., Pobreza y discriminacion salarial por razon de genero en Espańa, "Hacienda Publica Espańola/Revista de Economia Publica" 2008, s. 184.
 24. http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245&file=inebase&L=0 (dostęp: 20 października 2011 r.).
 25. http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/provi/l0/&file=00001.px&type=pcaxis&L=0 (dostęp: 20 października 2011 r.).
 26. http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/provi/l0/&file=01002.px&type=pcaxis&L=0 (dostęp: 1 września 2011 r.).
 27. INE base, http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe301&file=inebase&L=(dostęp: 20 października 2011 r.).
 28. INE, http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a2009/l0/&file=05011.px&type=pcaxis&L=0 (dostęp: 20 października 2011 r.).
 29. INE, http://www.ine.es/jaxi/tabla.do?path=/t25/p453/a2009/l0/&file=05010.pxtype=pcaxis&L=0
 30. INE, Cambios en la Composicion de los Hogares, Coleccion Cifras INE, 6/2004.
 31. INE, Censo de Poblacion y Viviendas, http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm
 32. INE, Pobreza y pobreza persistente en Espańa 1994-2001, Madrid, 2004, s. 4-10, http://www.ine.es/daco/daco42/sociales/infosoc_pobreza.pdf (dostęp: 20 października 2011 r.).
 33. Instituto UAM-UNICEF de Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Pobreza y exclusion social de la infancia en Espańa. Informes, Estudios e Investigacion, Ministerio de Sanidad y Politica Social, Servicio de Publicaciones Madrid, 2009, s. 59-65.
 34. International Migration 2006, United Nations http://www.un.org/esa/population/publications/2006Migration_Chart/2006IttMig_chat.htm (dostęp: 20 października 2011 r.).
 35. International Migration 2009, United Nations, http://www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/2009IttMig_chart.htm [dostęp 20.10.2011]
 36. Laparra M., El impacto de la crisis en la cohesion social o el surf de los hogares espanoles en el modelo de integracion de la "sociedad liquida", w: Consecuencias economicas y sociales de la crisis mundial. Documentacion Social, 158, FOESSA, 2010.
 37. Laparra M., El primer impacto de la crisis en la cohesion social en Espana. Un analisis provisio nal a partir de las Encuestas Foessa 2007-2009, FOESSA 2010.
 38. Las cifras de educacion en Espana. Curso 2008-2009, Ministerio de Educacion 2010 http://www.educacion.gob.es/dctm/ministerio/horizontales/estadisticas/indicadores-publicaciones/cifras/2011/cifrase4-11.pdf?documentId=0901e72b808589a5 (dostęp: 20 października 2011 r.).
 39. Padron Municipal z 2010 r., INE http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&file=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe245%2Fp04%2F%2Fa2010 (dostęp: 20 października 2011 r.).
 40. PHOGUE (1994-2001) i ECV (2004-2010), http://www.ine.es/inebmenu/mnu_nivel_vida.htm (dostęp: 20 października 2011 r.).
 41. Ruiz-Castillo J., La medicion de la pobreza y la desigualdad en Espana 1980-1981, Servicio de Estudios del Banco de Espana, Estudios Economicos, 42, Banco de Espana, Madrid 1987.
 42. Terren Lanane E., La integracion educativa de hijos de las familias inmigradas, w: El modelo de inmigracion y el riesgo de exclusion, red. A. Izquierdo, Coleccion de Estudios, FOESSA 2009, s. 155-211.
 43. UNICEF, Child poverty in perspective: An overview of child well-being in rich countries, Innocenti Report Card 7, 2007.
 44. UNICEF, La Infancia en Espana 2010-2011, Madrid 2010, s.5.
 45. VI Informe Foessa sobre Exclusion y Desarollo Social en Espana 2008, 2011.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.1.10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu