BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łużniak-Piecha Magdalena (Collegium Civitas w Warszawie), Golińska Agnieszka (Instytut Społecznych Działań Międzykulturowych w Warszawie)
Title
Rozpęd : opis modelu i koncepcji badawczej, czyli jak skutecznie mentoring podnosi satysfakcję zawodową mentorów
Momentum : model and research concept description, i.e. how mentoring effectively enhances job satisfaction of mentors
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 2 (24), s. 79-100, rys., tab., bibliogr. poz. 17
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Mentoring, Zadowolenie z pracy, Ekspat
Mentoring, Job satisfaction, Expatriate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kapitał ludzki, w dzisiejszej globalnej rzeczywistości gospodarczej, stanowi o sukcesie firmy. Jednym ze sposobów zarządzania tym kapitałem, jest tworzenie programów rozwoju kadry, w tym programów mentoringu. Autorzy niniejszego opracowania, odwołując się do teorii zjawiska przepływu w rozwoju zawodowym (work-related flow) oraz badań prowadzanych wśród mentorów - polskich managerów w Londynie, prezentują Model Rozpędu opisujący cztery poziomy funkcjonowania ekspertów, zależne od otwartości na zmianę status quo i innowacyjności zadań, które wykonują. Celem badania jest weryfikacja skuteczności mentoringu, jako działania sprzyjającego pojawieniu się zjawiska rozpędu, a tym samym wzrostu poziomu satysfakcji zawodowej w grupie ekspertów. (abstrakt oryginalny)

The article examines the Authors' concept of the FLOW Model as an effect of the research and training program provided by Polish Psychologists' Association in London, UK. The light is shed on described issues focusing on the process of Mentoring and on creating the proactive approach towards career development strategy as well as on providing effective operational equipment for Human Capital development in organisations. The FLOW Model describes four types of Experts' work-related approach depending on their level of change-openness and tasks-innovativeness. The effectiveness of Mentoring in the context of Work-related FLOW and job satisfaction is examined. The analysis ends with further research is examined recommendations enveloping social psychology concepts enriched by management theories and applications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bakker A. B., Flow among music teachers and their students: The crossover of peak experience, "Journal of Vocational Behavior", 2005, No 66.
 2. Bakker A. B., Demerouti E., Towards a model of work engagement, "Career Development International", 2008, No 13.
 3. Csikszentmihalyi M., Beyond boredom and anxiety, Jossey-Bass, San Francisco 1977.
 4. Csikszentmihalyi M., Przepływ, Wydawnictwo Biblioteka Moderatora, Taszów 2005.
 5. Demerouti E., Job characteristics, flow, and performance: The moderating role of conscientiousness, "Journal of Occupational Health Psychology", 2006, No 11.
 6. Ellis G. D., Voelkl J. E., Morris C., Measurement and analyses issues with explanation of variance in daily experience using the flow model, "Journal of Leisure Research", 1994, No 26.
 7. Grzymała-Moszczyńska H., Grzymała-Moszczyńska J., Golińska A., Migracje polskich Profesjonalistów i Profesjonalistek: Wyjazdy i Powroty, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny", 2012, (w druku).
 8. Henry J., Positive and creative organization, w: Positive psychology in practice, red. P. A. Linley, S. Joseph, Wiley, Hoboken, NJ: 2004.
 9. Horvath M., Wasko L.E., Bradley J.L, The Effect of Formal Mentoring Program Characteristics on Organizational Attraction, "Human Resource Development Quarterly", 2008, No. 19, 4.
 10. Juchnowicz M., Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Wolters Kluwer business, Kraków 2009.
 11. Juchnowicz M., Najlepsze praktyki w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Metodyka badania. Opisy przypadków, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 12. Łużniak-Piecha M., Mentoring w karierze międzynarodowej, w: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 13. Łużniak-Piecha M., Golińska A., Mentoring jako narzędzie budowania kapitału symbolicznego, czyli jak dyskusja o pogodzie może wpłynąć na rozwój kariery w Londynie, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty", 2011, nr 20, 2.
 14. Mäkikangas A., Bakker A.B., Aunola K., Demerouti E., Job resources and flow at work: Modelling the relationship via latent growth curve and mixture model methodology, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 2010, No. 83.
 15. Mesjasz J., Zaleski Z., Koszty sukcesu w zarządzaniu, w: Sukces w zarządzaniu. Problemy organizacyjno - zarządcze i psychospołeczne, red. T. Listwan, S.A. Witkowski, Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 16. Roberts B.W., Kuncel N.R., Shiner R., Caspi A., Goldberg L.R., The power of personality: The comparative validity of personality traits, socioeconomic status, and cognitive ability for predicting important life outcomes, "Perspectives on Psychological Science", 2007, No 2.
 17. Rhodes J.E., DuBois D.L., Mentoring Relationships and Programs for Youth, "Current Directions in Psychological Science", 2008, No. 17, 4.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5800
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu