BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drabińska Danuta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Innowacyjność gospodarki w wymiarze współczesnym i w ujęciu historycznym
Innovativeness of Economy in Contemporary Aspect and Historical Context
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 2, s. 9-25, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Innowacyjność, Gospodarka, Handel międzynarodowy, Postęp techniczny
Innovative character, Economy, International trade, Technical progress
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacje to pojęcie wprowadzone do literatury ekonomicznej przez Josepha Aloisa Schumpetera. Pokazał on je w kontekście źródła dynamiki gospodarczej. Potrzebne były do osiągnięcia wyższej efektywności produkcji, a przez to do jej szybszego wzrostu i lepszego zaspokojenia poziomu dobrobytu społecznego. Stosowana od czasów Schumpetera aparatura pojęciowa rozróżnia pojęcia wynalazek, innowacja i dyfuzja innowacji. Wynalazek nie musi zamieniać się w innowację i dzieje się tak, gdy pozostaje w sferze warunków laboratoryjnych bez konfrontacji z praktyką i komercją na konkurencyjnym rynku. Innowacja natomiast musi zostać wdrożona, czyli innymi słowy jest to wynalazek zastosowany po raz pierwszy w praktyce i pozytywnie przechodzący test użyteczności na konkurencyjnym rynku. Pojawiająca się na rynku nowość rozpowszechnia się, gdyż jej właściciel znajduje jej imitatorów. Następuje dyfuzja innowacji, często oznaczająca dalsze jej modyfikacje, co ostatecznie skutkuje jeszcze szybszym wzrostem i rozwojem gospodarczym. Zdaniem Schumpetera tylko wynalazek zamieniony w praktyczną innowację ma znaczenie. (fragment tekstu)

The paper presents theoretical and practical aspects of knowledge and high technology-based economy. Those aspects relate to economy of innovation, theory of technological gaps, dilemmas of macroeconomic policy based on convergence and absorption processes as well as empirical analysis of those problems. Innovation potential of Poland in international context, the problems of absorption and financial and technological gaps are discussed, quoting the data from the 2010 report on innovativeness of Polish economy. Barriers to innovation for Polish enterprises and the importance of Warsaw in creating the knowledge sector of Polish economy in the context of other Central and Eastern European capitals are also analyzed.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Giegiel A., Uwarunkowania i mechanizm absorpcji postępu technicznego w gospodarce polskiej, w: Raport o innowacyjności gospodarki w 2010 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2011, s. 87-91.
  2. Jasiński L. J., Nowe wymiary gospodarki, w: Raport o innowacyjności gospodarki w 2010 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2011, s. 29-34.
  3. Kasner K., Luka kapitałowa przeszkodą w realizacji innowacyjnych przedsięwzięć, w: Raport o innowacyjności gospodarki w 2010 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2011, s. 177-181.
  4. Kubielas S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009, s. 89-92.
  5. Olechnicka A., Płoszaj A., Innowacyjność i metropolizacja w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Raport o innowacyjności gospodarki w 2010 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2011, s. 65-71.
  6. Puchała-Krzywina E., Czynniki ograniczające działalność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2007-2009, w: Raport o innowacyjności gospodarki w 2010 r., red. nauk. T. Baczko, INE PAN, Warszawa 2011, s. 163-171.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu