BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wpływ płci na poziom satysfakcji z pracy nauczycieli łódzkich szkół podstawowych
Influence of gender on level of job satisfaction among teaching staff of primary schools in Lodz
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 2 (24), s. 117-131, rys., tab., bibliogr. poz. 19
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zadowolenie z pracy, Sukces zawodowy, Przywództwo, Warunki pracy, Stosunki międzyludzkie, Nauczyciele, Płeć
Job satisfaction, Career success, Leadership, Working condition, Interpersonal relationship, Teachers, Gender
Note
streszcz., summ.
Country
Łódź
Lodz
Abstract
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących czynników wpływających na kształtowanie satysfakcji z pracy, przeprowadzonych wśród nauczycieli w siedmiu łódzkich szkołach podstawowych. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno kobiety jak i mężczyźni postrzegają, iż poziom ich satysfakcji z pracy uzależniony jest od czterech czynników: przywództwa i instytucjonalnego wsparcia otrzymywanego ze strony szkoły, warunków pracy, w tym czasu pracy i dostępu do wewnętrznych zasobów szkolnych, a także od panujących w placówce stosunków międzyludzkich. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of studies conducted among teachers in seven primary schools in Lodz on factors affecting the construction of job satisfaction. The results show that both women and men perceive that their level of job satisfaction is dependent on four factors: leadership and institutional support received from school, working conditions, including working time and access to internal school resources, as well as prevailing in the institution human relationships. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.
 2. Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Application, 3rd ed., Free Press, New York 1990.
 3. Bensimon E.M., Ward K., Sanders K., The Department Chair's Role in Developing New Faculty into Teachers and Scholars, Anker Publishing 2000.
 4. Blackmore J.E.O., Switzer J.Y., Di Lorio J.A., Fairchild D.L., Exploring the Campus Climate for Women Faculty, w: Current Practice and Prospects for Change, red. N.V. Benokraitis, Sage Publications, Thousand Oaks, Calif 1997.
 5. Driscoll J.W., Trust and Participation in Organizational Decision Making as Predictors of Satisfaction, "Academy of Management Journal", 1978, 21 (1).
 6. Greenhaus J.H., Parasuraman S., Wormley W.M., Effects of Race on Organizational Experiences, Job Performance Evaluations, and Career Outcomes, "Academy of Management Journal", 1990, 33.
 7. Higgins M.C., K.E. Kram, Reconceptualizing Mentoring at Work: A Developmental Network Perspective, "Academy of Management Review", 2001, 26 (2).
 8. Hill W.W., French W.L., Perceptions of the Power of Department Chairmen by Professors, "Administrative Science Quarterly", 1967, 11 (4).
 9. Janasz S.C., Sullivan S.E., Whiting V., Mentor Networks and Career Success: Lessons for Turbulent Times, "Academy of Management Executive", 2003, 17 (4).
 10. Karwala S., Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, WSB-NLU, 2007.
 11. Lucas, A.F., Leading Academic Change: Essential Roles for Department Chairs, Jossey-Bass, San Francisco 2000.
 12. O'Neil D.A., Bilimoria D., Saatcioglu A., Women's Career Types: Attributions of Satisfaction with Career Success, "Career Development International", 2004, 9 (5).
 13. Orpen C., The Effects of Organizational and Individual Career Management on Career Success, "International Journal of Manpower", 1994, 15 (1).
 14. Park S.M., Research, Teaching and Service: Why Shouldn't Women's Work Count?, "Journal of Higher Education", 1996, 67.
 15. Peluchette J.V.E., Subjective Career Success: The Influence of Individual Difference, Family, and Organizational Variables, "Journal of Vocational Behavior", 1993, 43.
 16. Preston A.E., Leaving Science: Occupational Exit from Scientific Careers, Russell Sage Foundation, New York 2004.
 17. Ragins B.R., Cotton J.L., Miller J.S., Marginal Mentoring: The Effects of Type of Mentor, Quality of Relationship, and Program Design on Work and Career Attitudes, "Academy of Management Journal", 2000, 43 (6).
 18. Valian V., Beyond Gender Schemas: Improving the Advancement of Women inAcademia, "NWSA Journal", 2004 16 (1).
 19. Wayne S.J., Liden R.C., Kraimer M.L., Graf J.K., The Role of Human Capital, Motivation and Supervisor Sponsorship in Predicting Career Success, "Journal of Organizational Behavior", 1999, 20 (5).
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5846
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu