BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jeżowski Piotr
Title
Rozwój zrównoważony i jego nowe wyzwania
The New Challenges of Sustained Development
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 2, s. 99-124, bibliogr. 53 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Ochrona środowiska, Dobre rządzenie, Globalizacja
Sustainable development, Environmental protection, Good governance, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od dwóch dekad świat próbuje się przestawić na drogę rozwoju zrównoważonego, to jest rozwoju uwzględniającego wzajemne związki przyrody, gospodarki i społeczeństwa. Koncepcja rozwoju zrównoważonego (sustainable development) powstała w końcu XX wieku w sytuacji kryzysu ekologicznego, ostrych problemów ochrony środowiska, pułapki energetycznej i problemów społecznych. Kategoria rozwoju zrównoważonego stanowi dziś nieodłączny element nie tylko polityki ekologicznej, lecz także polityki społeczno-ekonomicznej i różnych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego zarówno na szczeblu globalnym i ogólnokrajowym, jak i na szczeblu regionalnym i lokalnym. Za rozwojem zrównoważonym przemawia przede wszystkim świadomość przyszłych problemów związanych z przyrodą i jej zasobami, gospodarką i społeczeństwem. Wymóg podążania w kierunku rozwoju zrównoważonego wynika z faktu, że współcześnie istnieje już daleko idące rozpoznanie, iż obecna droga rozwoju społeczno-gospodarczego i powielanie dotychczasowych trendów wzrostu gospodarczego bez patrzenia na szeroko rozumiane skutki ekologiczne, społeczne i ekonomiczne jest nie do utrzymania w niezbyt odległej perspektywie. Realizacja zasad rozwoju zrównoważonego jest trudnym zadaniem do wykonania w kontekście przyspieszonych procesów globalizacji. (fragment tekstu)

Diverse perception of natural capital and sustainability in opposite approaches of environmental economics and ecological economics has impact on understanding and defining of sustainable development. Ecological economics approach based on strong and very strong sustainability is too ambitious for contemporary generation, although environmental economics approach based on weak sustainability is more realistic, but insuffcient. Weaknesses of mainstream economics gave heterodoxy broad field for redefinition of sustainable development and for new synthesis for this socio-economic category. Demographic changes, duplication of Western consumption patterns in emerging economies and intensive pressure of global production and consumption on environment are the reasons why new agreements at international level on climate, energy, food security, access to clean water and protection other natural resources are needed. EY ective coordination of actions and application of good governance standards taking into account such matters as human existential problems and needs, equity, access to information, social participation as well as indicators for sustainable development and green economy are also necessary. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ayres R., Eco-thermodynamics: economics and the second law, "Ecological Economics" 1998 Vol. 26, s. 189-209.
 2. Balcewicz J., Polska energetyka liderem regresu?, ,,Energia Gigawat" 2009 nr 7-8.
 3. Boyce J., Ecological economics and political economy; why the twain should meet, Adress to the Inaugural Conference of U.S. Society for Ecological Economics, Duluth, Minnesota, 12 July 2001, s. 2.
 4. Camagni R., Capello R., Nijkamp P., Towards sustainable city policy: an economy -environment technology nexus, ,,Ecological Economics" 1998 Vol. 24, s. 103-118.
 5. Cameron J., Applying socio-ecological economics, "Ecological Economics" 1997 Vol. 23, s. 155-165.
 6. Carson R., The Environmental Kuznets Curve: Seeking Empirical Regularity and Theoretical Structure, http://reep.oxfordjournals.org/content/).
 7. Collados C., Duane T., Natural capital and quality of life, "Ecological Economics" 1999 Vol. 30, s. 441-460.
 8. Costanza R., Visions, values, valuation, and the need for an ecological economics, "Bioscience" 2001 Vol. 51, Nr 6.
 9. Courvisanos J., A post-Keynesian innovation policy for sustainable development, "International Journal of Environment, Workplace and Employment" 2005 Vol. 1, Nr 2.
 10. Daly H., Sustainable development: definitions, principles, policies, Invited address, World Bank, Washington, D.C., April 30, 2002.
 11. de Groot R., Wilson M., Boumans R., A typology for classification, description and valuation of ecosystems functions, goods and services, "Ecological Economics" 2002 Vol. 41, s. 393-408.
 12. Dodd F., Only one Earth, World Challenge 2011 - Down to Business - Blog - Only One Earth.mht, 02.09.2011.
 13. Draft Declaration of the 64th Annual UN DPI/NGO Conference "Sustainable Societies: Responsive Citizens" , Bonn, Germany, 3-5 September 2011, s. 4 i 10-11.
 14. Duda E., Tylko najedzony człowiek może myśleć o zdrowym odżywianiu, "CIRE.PL" 20.11.2009.
 15. Easterly W., Can the West save Africa?, "Journal of Economic Literature"2009 Vol. 47, Nr 2, s. 373-447.
 16. Estes R., Toward sustainable development: from theory to praxis, ,,Social Development Issues" 1993 Vol. 15, Nr 3.
 17. Farber S., Costanza R., Wilson M., Economic and ecological concepts for valuing ecosystem services, "Ecological Economics" 2002 Vol. 41, s. 375-392.
 18. Forstater M., An institutionalist post-Keynesian methodology of economic policy with an application to full employment, Working Papers Nr 18, University of Missouri, Kansas City 2004, s. 2.
 19. Gale F., Theorizing power in ecological economics, "Ecological Economics" 1998 Vol. 27, s. 131-138.
 20. Gray J., Ekologia napędza rozwój kapitalizmu, "Dziennik Gazeta Prawna" 24-26.12.2010.
 21. Hediger W., Reconciling "weak" and "strong" sustainability, "International Journal of Social Economics" 1999 Vol. 26, Nr 7-9.
 22. Hueting R., Reijnders L., Sustainability is an objective concept, "Ecological Economics" 1998 Vol. 27, s. 139-147.
 23. Jeżowski P., Ekonomia środowiska a ekonomia ekologiczna, w: Ochrona środowiska i ekorozwój, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000, s. 10-14.
 24. Jeżowski P., Jastrzębska E., Legutko-Kobus P., Taylor E., Świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa w warunkach kryzysu, Grant Rektorski SGH 2010, Warszawa, październik 2010, s. 39.
 25. Jeżowski P., Koszty polityki klimatycznej UE dla polskich przedsiębiorstw energetycznych, Międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Przedsiębiorstwa wobec zmian klimatu", SGH, L'Universite de Paris XIII, Warszawa, 7-8 kwietnia 2011, s. 16-17 www.sgh.waw.pl/instytuty/imsg/ccc2011pdf
 26. Jeżowski P., Nowe instrumenty ekonomiczne ochrony środowiska a sprawiedliwość wewnątrzgeneracyjna, ,,Zeszyty Naukowe Komitetu "Człowiek i Środowisko" 2001 nr 29, s. 95-116.
 27. Johnson I., China defends minorities policy, "Wall Street Journal" 22.07.2009.
 28. Karl H., Ökologie, individuelle Freiheit und wirtscha0 liches Wachstum: Umweltpolitik in der sozialen Marktwirtschaf, "Diskussionspapier Reihe B" Nr 97/03, Friedrich-Schiller-Universitat Jena, Jena 1997, s. 8.
 29. Klimat ważniejszy od demokracji i praw człowieka, wywiad P. Gillerta z Minxin Pei, "Rzeczpospolita" 22.02.2009.
 30. Kotowski W., Zrównoważyć rozwój..., "Energia Gigawat" 2010 nr 1-2.
 31. Krawiec F., Główne przyczyny globalnego kryzysu energetycznego, w: Planowanie i zarządzanie w energetyce, red. nauk. P. Borowski, M. Powałka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, s. 8-10.
 32. Kryzys omija światową energetykę, "Gazeta Prawna" 29.07.2009.
 33. Lambrecht M., Thierstein A., Nachhaltige Entwicklung und Raumordnung, "Raumforschung und Raumordnung" 1998 Nr 2-3.
 34. Marechal K., An evolutionary perspective on the economics of energy consumption; the crucial role of habits, "Journal of Economic Issues" 2009 Vol. 43, Nr 1.
 35. Matutinović I., An institutional approach to sustainability, "Journal of Economic Issues" 2007 Vol. 41, Nr 4.
 36. Mearman A., Post-Keynesian economics and environment, "International Journal of Environment, Workplace and Employment" 2005 Vol. 1, Nr 2.
 37. Mearman A., Why have post-Keynesian had (relatively) little to say on the economics of the environment?, "International Journal of Environment, Workplace and Employment" 2005 Vol. 1, Nr 2.
 38. Mulder P., van der Bergh J., Evolutionary economics theories of sustainable development, "Growth and Change" 2001 Vol. 32, Nr 1.
 39. Norton B., Costanza R., Bishop R., The evolution of preferences. Why 'sovereign' preferences may not lead to sustainable policies and what to do about it, "Ecological Economics" 1998 Vol. 24, s. 193-211.
 40. Pearce D., Atkinson G., The concept of sustainable development, "Swiss Journal of Economics and Statistics" 1998 Vol. 134, Nr 3.
 41. Raulwald Ch., Audi's China sales, "Wall Street Journal" 29.10.2009.
 42. Rechul H., Zasoby naturalne - jak blisko jest koniec dostępności, ,"Wokół Energetyki" 2004 nr 4.
 43. Redwood J., Trends in globalisation and the world economy (prezentacja PPT), House of Parliament, London 2008, s. 30.
 44. Rennings K., Wiggering H., Steps toward indicators of sustainable development, "Ecological Economics" 1997 Vol. 28, Nr 1.
 45. Stavins R., Wagner A., Wagner G., Interpreting sustainability in economic terms: dynamic effciency plus intergenerational equity, "Economic Letters" 2003 Vol. 79, s. 339-343.
 46. Stewen M., The interdependence of allocation, distribution, scale and stability, "Ecological Economics" 1998 Vol. 27, s. 119-130.
 47. Swaney J., Are democracy and common property possible on our small Earth?, "Journal of Economic Issues" 2003 Vol. 37, Nr 2.
 48. Symoens J. J., Toward sustainable development (recenzja książki P. Lawna), "International Journal of Sustainable Development" 2002 Vol. 5, Nr 2.
 49. Wackernagel M., Rees W., Perceptual and structural barriers to investing in natural capital: economics from an ecological footprint perspective, "Ecological Economics" 1997 Vol. 20, Nr 1.
 50. Weisheng Z., Hailin M., Ken'ichi N., Predictions on energy consumption and emissions in China, "Journal of Policy Science" 2007 Vol. 1, s. 19-33.
 51. World energy outlook 2008. Syntesis, OECD-IEA, Paris 2008, s. 14.
 52. Wysocki A., China's increasing demand for energy and its impact on environment and world economy, Conference paper Globalisation, energy and environment, Warsaw School of Economics, Warsaw, 29-30 May 2008, s. 4.
 53. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004, s. 197-198.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu