BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Komorowski Jan (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Lista filadelfijska a efektywność nakładów na naukę w Polsce
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 133, s. 133-144, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Nauka, Kapitał ludzki, Nowa Gospodarka
Science, Human capital, New Economy
Note
streszcz.
Abstract
W XXI wieku, gdy wiedza stanowi podstawowy nośnik kapitału ludzkiego i źródło nowej wartości, nauka winna być traktowana jako najważniejsza gałąź nowoczesnej gospodarki. Dlatego oparcie oceny dorobku na zagranicznych systemach ewaluacji to pozostawienie nauki samej sobie, oderwanie od realiów kraju i potrzeb jego gospodarki, oznaczające utratę z pola widzenia relacji nakładów i efektów. Rozwiązanie to nie ma wiele wspólnego z racjonalnym gospodarowaniem nawet skromnymi środkami przeznaczonymi na naukę. Można być pewnym, że za kilka lat zostanie policzona efektywność finansowania obecnie promowanego modelu nauki. Ocena ta może być bardzo surowa, gdyż bez stosownego systemu trudno będzie zmierzyć korzyści uzyskiwane wskutek ponoszonych nakładów. Lista filadelfijska, kreując określony model finansowania nakładów na badania i ewaluacji efektów dorobku naukowego, stawia sobie za cel transfer dorobku naukowego do zagranicznego obiegu o charakterze komercyjnym. Nie jest to model zbyt przemyślany, a nawet etycznie dwuznaczny, gdyż poprzez finansowanie publikacji naukowych następuje pompowanie krajowych środków publicznych do prywatnego biznesu zagranicznego. Takie rozwiązanie oznacza brak umiejętności instytucji państwowych odpowiedzialnych za zagospodarowanie potencjału naukowego na rzecz rozwoju kraju. Zgłaszanie postulatów, aby wydawać na naukę jeszcze więcej, gdy nie ma systemu ewaluacji efektów, nie ma racjonalnych podstaw. W kwestii efektywności nakładów na naukę koncepcja gospodarki oparta na wiedzy nie jest traktowana zbyt poważnie. Wygląda na to, że nie jesteśmy do tego dostatecznie przygotowani, mianowicie państwo kiepsko płaci naukowcom, mnoży obowiązki administracyjne,lecz niewiele czyni i niewiele wymaga. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach
  2. Kosmulski M., Poprzeczka listy filadelfijskiej, "Tygodnik Powszechny" z dnia 15.01.2012.
  3. Tumański S., Segregacja prasowa. Dlaczego lista filadelfijska demoralizuje młodych naukowców, "Polityka" z dnia 5.06.2013.
  4. Naukowcy polemizują z prof. Tumańskim. Krytyka listy filadelfijskiej bezpodstawna?, "Polityka" z dnia 10.07.2013.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu