BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Lokalizacja konkurenta a aktywność innowacyjna peryferyjnych systemów przemysłowych w Polsce
Competitor Localization and Innovation Activity of Peripheral Industrial Systems in Poland
Source
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 3, s. 463-474, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Innowacje, Konkurencja, Przemysł
Innovations, Competition, Industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bliskość przestrzenna z przedsiębiorstwami konkurencyjnymi jest czynnikiem wpływającym na akcelerację postępu technologicznego w systemach przemysłowych w najbardziej rozwiniętych krajach, ale czy również w Polsce? Głównym celem prowadzonych badań była identyfikacja i ocena wpływu odległości od najbliższego konkurenta na aktywność innowacyjną wybranych peryferyjnych regionalnych systemów przemysłowych w Polsce. Badania ankietowe przeprowadzono w latach 2007-11 łącznie na grupie 1 860 przedsiębiorstw przemysłowych w pięciu zróżnicowanych i zlokalizowanych w różnych częściach kraju województwach. Strona metodyczna analiz była oparta na rachunku prawdopodobieństwa - modelowaniu probitowym. (abstrakt oryginalny)

Spatial proximity to competitors is an important factor in the acceleration of technological change in industrial systems in most developed countries, but is it also in Poland? The main objective of the study was to identify and evaluation the impact of distance from the nearest competitor on the innovative activity of selected peripheral regional industrial systems in Poland. Surveys conducted in the years 2007-2011, including a group of 1860 industrial companies in the five diverse and located in different parts of the country regions. Methodical analysis was based on the theory of probability - probit modeling. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Albach H., The Transformation of Firms and Markets: A Network Approach to Economic Transformation Processes in East Germany, Almqvist & Wiksell, Stockholm 1994.
  2. Belussi F., Local systems, industrial districts and institutional networks: towards an evolutionary paradigm of industrial economics?, "European Planning Studies", No. 4/1996, http://dx.doi.org/10.1080/09654319608720326.
  3. Dodgson M., Hinze S., Measuring the innovation process, The conference "Data and Strategies in Evaluating Research and Development". Canberra 15-16 November 1999.
  4. Doeringer P.B., Terkla D.G., Business strategy and cross-industry clusters, "Economic Development Quarterly", No. 9(3)/1995, http://dx.doi.org/10.1177/089124249500900304.
  5. Feldman M.P., The Geography of Innovation, Kluwer, Boston 1994.
  6. Fritsch M., Franke G., Innovation, regional knowledge spillovers and R&D, Working Paper 2000/25, Faculty of Economics and Business Administration, Technical University Bergakademie, Freiberg 2000.
  7. Fritsch M., Co-operation in Regional Innovation Systems, "Regional Studies", No. 35.4/2001, http://dx.doi.org/10.1080/00343400120046995.
  8. Raco M., Competition, collaboration and the new industrial districts: examing the institutional turn in local economic development, "Urban studies", No. 36/1999, http://dx.doi.org/10.1080/0042098993295.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.034
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu