BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszewski Marek (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wybrane determinanty koopetycji przedsiębiorstw przemysłowych z Polski zachodniej w latach 2009-2011
Selected Determinants of Coopetition of Industrial Enterprises in Western Poland in 2009-2011
Source
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 3, s. 475-488, tab., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Współpraca, Konkurencja, Koopetycja, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Cooperation, Competition, Coopetition, Industrial enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dokonując przeglądu literatury krajowej jak i zagranicznej, która dotyczy zagadnienia koopetycji można zauważyć, że w ostatnim czasie zagadnienie to staje się coraz bardziej popularne. Nie można natomiast tego samego powiedzieć o koopetycji z perspektywy praktyki gospodarczej. Niechęć oraz obawy dotyczące koopetycji wynikają z zasady ograniczonego zaufania, stosowanej przez polskich przedsiębiorców w stosunku do innych uczestników życia gospodarczego. Zasada ta bardzo dobrze się sprawdzała w dotychczasowych warunkach społeczno-politycznych. Jednak postępująca globalizacja oraz coraz szybciej następujący postęp techniczny wymuszają zwłaszcza na małych i średnich jednostkach zwrócenie uwagi na strategię "sypiania z wrogiem". W części empirycznej artykułu zaprezentowano, w jaki sposób na nawiązanie koopetycji wpływa: sekcja PKD, z której pochodzi odbiorca badanego przedsiębiorstwa, odległość od pozostałych uczestników sieci dostaw, relacje utrzymywane z tymi uczestnikami oraz klasa technologiczna wykorzystywana w procesie produkcyjnym. (abstrakt oryginalny)

Reviewing the literature, both domestic and foreign can be seen that the issue of coopetition has become increasingly popular in recent times. The same cannot be said about coopetition in terms of economic practice. Reluctance or concerns about coopetition result from caution and distrust of Polish entrepreneurs in relation to other players on the market, whose strategy has proved successful in the previous socio-political conditions. However, the current situation forces small and medium-sized enterprises to draw attention to the strategy of "sleeping with the enemy." In this context, the objective of the study was to answer the question of what factors influence establishing coopetition in western Poland in a simulative or detrimental way. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BarNir A., Smith K.A., Interfirm Alliances in the Small Business: The Role of Social Networks, "Journal of Small Business Management", no 40(3), 2002, http://dx.doi.org/10.1111/1540-627X.00052.
 2. Bengtsson M., Kock S., Coopetition in business networks - to cooperate and compete simultaneously, "Industrial Marketing Management", no 29, 2000, http://dx.doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00067-X.
 3. Carayannis E.G., Alexander J., Winning by Co-opeting in Strategic Government-University-Industry. R&D Partnerships: The Power of Complex, Dynamic Knowledge Networks, "Journal of Technology Transfer", no 24(2-3), 1999.
 4. Chen M.J., Competitor Analysis and Interfirm Rivalry: Toward a Theoretical Integration, "Academy of Management Review", no 21(1), 1996, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1996.9602161567.
 5. Chen M.J., Reconceptualizing the competition-cooperation relationship; a transparadox perspective, "Journal of Management Inquiry", no 17, 2008, http://dx.doi.org/10.1177/1056492607312577.
 6. Coy P., Sleeping with the Enemy, "Business Week", August 21-28, 2006.
 7. Gimeno J., Competition within and between networks: the contingent effect of competitive embeddedness on alliance formation, "Academy of Management Journal", no 47, 2004, http://dx.doi.org/10.2307/20159625.
 8. Gnyawali D.R., Park B.J.R., Co-opetition and technological innovation in small and medium-sized enterprises; a multilevel conceptual model, "Journal of Small Business Management", no 47(3), 2009, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-627X.2009.00273.x.
 9. Gomes-Casseres B., Alliance Strategies of Small Firms, "Small Business Economics", no 9(1), 1997.
 10. Harbison J.R., Pekar P.Jr., Smart Alliances, Jossey-Bass, San Francisco, CA., 1998.
 11. Kim J., Parkhe A., Competing and cooperating similarity in global strategic alliances; An exploratory examination, "British Journal of Management", no 20, 2009, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00580.x.
 12. Lado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.G., Competition, cooperation, and the search for economic rents; a syncretic model, "Academy of Management Review", no 22, 1997, http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1997.9707180261.
 13. Luo X., Rindfleisch A., Tse D., Working with rivals: the impact of competitor alliances on financial performance, "Journal of Marketing Research", no 44, 2007, http://dx.doi.org/10.1509/jmkr.44.1.73.
 14. Luo Y., A coopetition perspective of global competition, "Journal of World Business", no 42, 2007, http://dx.doi.org/10.1016/j.jwb.2006.08.007.
 15. Madhavan R., Gnyawali D.R., He J., Two's company, three's a crowd? Triads in cooperative-competitive networks, "Academy of Management Journal", no 47, 2004, http://dx.doi.org/10.2307/20159631.
 16. Merrifield D.B., Strategic Collaborations - Essence of Survival, "Research Technology Management", no 50(2), 2007.
 17. Peng T.J.A., Bourne M., The coexistence of competition and cooperation between networks: implications from two Taiwanese healthcare networks, "British Journal of Management", no 20, 2009, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00565.x.
 18. Peng T.J.A., Pike S., Chung-Hsin Yang J., Roos G., Is Cooperation with Competitors a Good Idea? An Example in Practice, "British Journal of Management", Volume 23, Issue 4, 2011, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-8551.2011.00781.x.
 19. Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, 2008.
 20. Quint B., Coopetition: sleeping with the enemy, "Information Today", no 14, 1997.
 21. Quintana-García C., Benavides-Velasco C.A., Cooperation, Competition, and Innovative Capability: A Panel Data of European Dedicated Biotechnology Firms, "Technovation", no 24(12), 2004, http://dx.doi.org/10.1016/S0166-4972(03)00060-9.
 22. Ritala P., Hurmelinna-Laukkanen P., What's in it for me? Creating and appropriating value in innovationrelated coopetition, "Technovation", no 29, 2009, http://dx.doi.org/10.1016/j.technovation.2009.07.002.
 23. Welfe A., Ekonometria, Wydanie trzecie, PWE, Warszawa 2003.
 24. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania, PWN, Warszawa 2009.
 25. http://www.statsoft.pl.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.035
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu