BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowska Aleksandra
Title
Zagadnienia ochrony środowiska w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym
Environment Protection in Management of a Manufacturing Company
Source
Studia Doktorantów / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2009, nr 6, s. 226-232, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Ochrona środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Systemy rachunkowości, Rachunek kosztów
Enterprise management, Production enterprise, Environmental protection, Environmental management, Accounting systems, Cost accounting
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie konieczności opracowania metody sporządzania rachunku kosztów ochrony środowiska wynikających z alternatywnych decyzji zarządczych podejmowanych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, który powinien być oparty na integracji systemu rachunkowości z systemem zarządzania środowiskowego. Nieodłączną częścią tego rozwiązania powinno być narzędzie skonstruowane z wykorzystaniem opracowanej metody, pozwalające kierownictwu przedsiębiorstwa produkcyjnego na tworzenie i analizę scenariuszy ukazujących kosztowe konsekwencje alternatywnych decyzji zarządczych oraz ich wpływ na zagadnienia ochrony środowiska. Zastosowanie opracowanego rozwiązania przyczyniłoby się do zwiększenia efektywności procesu gospodarowania zasobami w przedsiębiorstwie produkcyjnym. (fragment tekstu)

The paper underlires the importance of environment protection in business activity. It presents the concept jf Integrated Corporate Environmental Costing (ICEC) method. The ICEC method improves the decision making process in manufacturing companies by integration of an accounting system with an environmental management scheme. Implementation of the developed approach in a company will increase efficiency of the natural resource management. Moreover, the ICEC method will facilitate taking optimal decisions adjusted to the current conditions of the changing environment in which a company operates. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bennett M., Rikhardsson P.M., Schaltegger S., Environmental Accounting - Purpose and Progress, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston-London 2003.
  2. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  3. Matuszak-Flejszman A., Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego według normy ISO 14001, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań 2001.
  4. Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, t. II: Instrumenty i systemy zarządzania, red. M. Krammer, J. Brauweiler, Z. Nowak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1689-8877
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu