BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal Piotr (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Optymalny poziom rezerw walutowych w Polsce. Teoria i praktyka
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 132, s. 31-53, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Keyword
Rezerwy walutowe, Teoria ekonomii
Foreign exchange reserves, Economic theory
Note
streszcz.
Abstract
W teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej wykorzystuje się wiele różnych wskaźników odzwierciedlających różne aspekty zapotrzebowania kraju na rezerwy walutowe. Jednakże wykorzystywanie każdego ze wskaźników oddzielnie dla określenia optymalnego poziomu rezerw walutowych może być ograniczone, stąd wszystkie wskaźniki powinny być łącznie brane pod uwagę przy określaniu zapotrzebowania kraju na rezerwy walutowe. Badania autorskie przeprowadzone w niniejszej pracy ujawniły, że prawie w całym okresie 1990-2011 wartość rezerw walutowych w Polsce była wyższa od wartości optymalnych, sugerowanych przez wskaźniki adekwatności rezerw walutowych. Stosunkowo wysokie rezerwy walutowe w Polsce zabezpieczały krajową gospodarkę przed ewentualnymi skutkami kryzysów ekonomicznych, przy czym stosunkowo wysoki poziom tych rezerw prowadził do ich niskiej rentowności.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antal J., Gereben A., Foreign Reserve Strategies For Emerging Economies - Before And After The Crisis, Magyar Nemzeti Bank Bulletin, April 2011.
 2. Bank of Israel, Investment of the Foreign Exchange Reserves, Annual Report, 2011.
 3. Boorman J., Ingves S., Issues in Reserves Adequacy and Management, Monetary and Exchange Affairs Department and Policy Development and Review Department, International Monetary Fund, October 2001.
 4. Borowski J., Interwencja NBP na rynku walutowym to koniec pewnej epoki, 2011, http://m.wyborcza.biz
 5. Bussiere M., Cheng G., Chinn M., Lisack N., Capital Controls and Foreign Reserve Accumulation: Substitutes or Complements in the Global Financial Crisis?, March 2013, http://www.ssc.wisc.edu/~mchinn/BCCL.pdf
 6. Calvo G. A., Izquierdo A., Loo-Kung R., Optimal Holdings of International Reserves: Self-Insurance Against Sudden Stop, National Bureau of Economic Research Working Paper, 2012, no. 18219.
 7. Cruz M., Walters B., Is the accumulation of international reserves good for development?, "Cambridge Journal of Economics" 2008, no. 32.
 8. De Beaufort W., Onno J., Kapteyn A., Reserve Adequacy in Emerging Market Economies, International Monetary Fund Working Paper, 2001, no. 01/143.
 9. De Rezende L. D. A., International Reserves: Protection at Sudden Stops?, MSc. Dissertation, Departament of Economics, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro 2005.
 10. Dominguez K. M. E., Foreign reserve management during the global financial crisis, "Journal of International Money and Finance" 2012, vol. 31, issue 8, December.
 11. Greenspan A., Currency Reserves and Debt, Remarks before the World Bank Conference Recent Trends in Reserve Management, Washington, 29 April 1999, http:// federalreserve.gov.
 12. Greenspan A., Currency Reserves and Debt, Bank for International Settlements Review, 1999, no. 47.
 13. Grubel H., The Demand for International Reserves: A Critical Review of the Literature, "Journal of Economic Literature", vol. 9, no. 4, December.
 14. Guidotti P., Remarks to the G-33 Seminar, Bonn, 11 March 1999.
 15. Heller R., Optimal International Reserves, "Economic Journal" 1966, no. 76.
 16. International Monetary Fund, Assessing Reserve Adequacy, Washington, 14 February 2011.
 17. International Monetary Fund, Balance of Payments Manual, Fifth Edition, Washington 1993.
 18. International Monetary Fund, Fifteenth Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics, Canberra, Australia, 21-25 October 2002.
 19. International Monetary Fund, The Adequacy of Monetary Reserves, "International Monetary Fund Staff Papers" 1953, vol. 3, no. 2, October.
 20. Jeanne O., Ranciere R., The Optimal Level of International Reserves for Emerging Market Countries: A New Formula and Some Applications, CEPR Discussion Papers, 2008, no. 6723.
 21. Kaminsky G. L., Currency and Banking Crises: the Early Warnings of Distress, International Monetary Fund Working Paper, 1999, no. 178.
 22. Nugée J., Foreign Exchange Reserves Management, Foreign Handbooks in Central Banking, Centre for Central Banking Studies Bank of England, 2000, no. 9.
 23. Ramachandran M., The optimal level of international reserves: evidence for India, "Economics Letters" 2004, vol. 83 (3).
 24. Rodrik D., The social cost of foreign exchange reserves, "International Economic Journal" 2006, vol. 20, issue 3.
 25. Rodrik D., The social cost of foreign exchange reserves, National Bureau of Economic Research Working Paper, 2011, no. 11952.
 26. Rybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.
 27. Shcherbakov S. G., Fifteenth Meeting of the International Monetary Fund Committee on Balanace of Payments Statistics Canberra, Austrlia, October 2002.
 28. Skrzypek S. S., Banki centralne wobec światowego kryzysu, w: Banki centralne wobec kryzysu ekonomicznego, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 29. Szpringer Z., Oficjalne aktywa rezerwowe i rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, Biuro Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu, 2005, informacja nr 1176.
 30. Triffin R., National Central Banking and the International Economy, "Review of Economic Studies" February 1947.
 31. World Bank, World Development Indicators (WDI), Washington 2012.
 32. Zeng S., Study on Chinese foreign exchange reserves, "Journal of Applied Finance & Banking" 2012, vol. 2, no. 1.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu