BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Więckowski Paweł (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Filozoficzno-historyczne zaplecze etyki biznesu
Philosophical and Historical Background of Business Ethics
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 2, s. 151-179, bibliogr. 34 poz.
Keyword
Etyka biznesu, Rozwój gospodarczy, Filozofia moralna
Business ethics, Economic development, Moral philosophy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Etyka biznesu jest dyscypliną stosunkowo młodą, która wciąż otwarta jest na nowe wpływy. Jednym z nich powinny być filozoficzne dyskusje nad istotą moralności. W opracowaniu przedstawiam niektóre spory ideowe towarzyszące rozwojowi gospodarki w cywilizacji Zachodu. Wśród osób zajmujących się i ekonomią, i filozofią, a szczególnie wśród studentów częsta jest koncentracja na współczesności. Filozofowie chcą badać abstrakcyjne idee, a ekonomiście - matematyczne modele. Tymczasem teraźniejszość jest tylko kolejnym ogniwem łańcucha rozwojowego kultury ludzkości, a problemy, wobec których stajemy, i rozwiązania, które formułujemy, mają zawsze historyczne korzenie. Wyrwane z kontekstu, stają się absurdalne. Praca została przygotowana w ramach badań statutowych "Uzasadnienie etyki biznesu - perspektywa humanistyczna" 2011. (fragment tekstu)

The text describes different philosophical concepts and historically important cultural phenomena that should be considered while rethinking ethical side of business. Broad range of both philosophical (such as the search for the foundations of morality, social contract) and social subjects (such as history of centralized state, individualism) is presented to help the reflections. The background for analysis is the history of culture, especially of primary collective society; contrasted with it is individualism of classical Athens with corresponding reaction of philosophers; development of state and Christianity in Roman Empire; organismic medieval state; Renaissance, reformation and the birth of capitalism; the Enlightenment breakthrough and English capitalism; liberalism and Darwinism of the 19th century; the catastrophe of European culture and success of America of the 20th century. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bainton R., The Reformation of the Sixteenth Century, Beacon Press, Boston 1952, s. 254.
 2. Becker C. L., Państwo Boże osiemnastowiecznych filozofów, Zysk i S-ka, Poznań 2008 (oryg. 1932).
 3. Bendix R., Max Weber. Portret uczonego, PWN, Warszawa 1975, s. 244.
 4. Cantoni D., The Economic Effects of the Protestant Reformation: Testing the Weber Hypothesis in the German Lands, 2009, http: //www.people.fas.harvard.edu/~cantoni/papers.html (dostęp 06.08.2010).
 5. Czapiński J., Psychologiczne teorie szczęścia, w: Psychologia pozytywna, red. J. Czapiński, PWN, Warszawa 2004, s. 58-59.
 6. Davis M., Late Victorian Holocausts: El Nino Famines and the Making of the Third World, Verso, London 2001.
 7. Delacroix J., A Critical Empirical Test of the Common Interpretation of the Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Paper presented at meetings of Int. Assoc. Business & Society in Leuven, Belgium 1992.
 8. Dodds E. R., Pogaństwo i chrześcijaństwo w dobie niepokoju, Homini, Kraków 2004 (wyd. ang. 1964).
 9. Fischoff E., The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism: The History of a Controversy, "Social Research" 1944, przedruk w: Protestantism and Capitalism: The Weber Thesis and Its Critics, red. R.W. Green, D.C. Heath, Boston 1958, s. 113.
 10. Frey D. E., Individualist Economic Values and Self-Interest: The Problem in the Protestant Ethic, "Journal of Business Ethics" October 1998.
 11. Grossman H., The Beginnings of Capitalism and the New Mass Morality, "Journal of Classical Sociology" 2006 Vol. 6 (2).
 12. http: //www.cjsonline.ca/articles/webersom.html (dostęp 06.08.2010).
 13. http://www.youtube.com/watch?v=W6EVj6Ls_K0 (dostęp 15.01.20012).
 14. Hume D., Badania dotyczące zasad moralności, PWN, Warszawa 1975, s. 19-45.
 15. Jankowski K., Hipisi w poszukiwaniu ziemi obiecanej, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa 2003.
 16. Jonassen Ch., The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism in Norway, "American Sociological Review" December 1947.
 17. Kaye H. J., The British Marxist historians: an introductory analysis, Palgrave-Macmillan, London 1995, s. 106.
 18. Leach W., Land of Desire, Pantheon, New York 1993.
 19. Loader C., Puritans and Jews: Weber, Sombart and the Transvaluators of Modern Society, "Canadian Journal of Sociology" 2001 Vol. 26, Fall 4, s. 635-653.
 20. Pilzer P. Z., Nasz dobrobyt bez granic, Medium, Warszawa 1995.
 21. Rawls J., A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1971.
 22. Russell B., Dzieje filozofii Zachodu, Aletheia, Warszawa 2001.
 23. Samuelsson K., Religion and Economic Action, University of Toronto Press, Toronto 1993, s. 102.
 24. Schumpeter J., History of Economic Analysis, Oxford University Press, Oxford 1954.
 25. Silberbauer G., Etyka w małych społecznościach, w: Przewodnik po etyce, KiW, Warszawa 2009, s. 41-56.
 26. Slezkine Y., Wiek Żydow, Nadir, Warszawa 2006, s. 64-67.
 27. Sombart W., Wien, "Morgen" 1907 Vol. 1, s. 172-175.
 28. Tawney R. H., Religion and the Rise of Capitalism, Peter Smith, Gloucester, Mass. 1962, s. 226-227.
 29. Vaillant G. E., Aging Well, Little Brown, Boston 2002.
 30. Vaillant G. V., Adaptation to Life, Little Brown, Boston 1977.
 31. Vermes G., Jezus Żyd: ewangelia w oczach historyka, Znak, Kraków 2003.
 32. Vermes G., Twarze Jezusa, Homini, Kraków 2008.
 33. Weber M., Szkice z socjologii religii, KiW, Warszawa 1995, s. 110.
 34. Witkowski T., Zakazana psychologia, Biblioteka Moderator, Toszów 2009, s. 25-35.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.7
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu