BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulczewski Grzegorz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Towarzystwo Naukowe Prakseologii)
Title
Studium przypadku jako metoda nauczania etyki biznesu
Case Study as a Method of Teaching Business Ethics. The Origins of Business Ethics Case Studies
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 2, s. 181-203, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Moralność, Etyka biznesu, Edukacja
Morality, Business ethics, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem studium przypadku etyki biznesu jest, by na odpowiednio dla potrzeb dydaktycznych wypreparowanym z rzeczywistości lub skonstruowanym przykładzie ukazać, na podstawie wskazań analizy etycznej, możliwe rozwiązania problemów moralnych pojawiających się w życiu gospodarczym. Rozwiązujący studium przypadku z zakresu etyki biznesu ćwiczą zdolność diagnozowania i analizowania oraz praktycznego zastosowania teorii i narzędzi etycznych w ich przyszłym życiu zawodowym. Zdobywają również ogromnie cenną dla zarządzających wiedzę negatywną o błędnych rozwiązaniach i związanych z nimi konsekwencjach. Dlatego też prawdziwe staje się twierdzenie, iż rozwiązywanie studium przypadku z zakresu etyki biznesu prowadzi do nabycia lub dalszego rozwoju nie tylko kompetencji zawodowych, ale i moralnych, społecznych oraz kulturowych, a zatem przyczynia się do zapobiegania konfliktom w życiu zawodowym. (fragment tekstu)

The Harvard Business School introduced the practice of teaching business ethics through case study. This article presents the characteristics of teaching business ethics through case study. First we answered the question: how to build a case study? Then we showed how moral problems are solved through a case study. Next we showed the types of case study (teaching goal, kind of moral issues, the role of ethics and problems of this method of teaching). Then we answered the question how to use the methods of philosophy for the analysis of case study. We have considered the problem of the moral level of the students who solved the case study. Turning to practical matters provides instructions for building a case study. Finally, we showed that solving the case study not only provides a valuable method of teaching ethics in the business, but is valuable for professional ethics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. "Decydent & Decision Maker" styczeń 2008 nr 74, http://www.decydent.pl/archiwum/wydanie_17/decyzje-i-etyka_102.html
  2. Chryssides G. D., Kaler J. H., Wprowadzenie do etyki biznesu, PWN, Warszawa 1999.
  3. Hartmann N., Wypisy z etyki, wybór i oprac. M. Grabowski, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999, s. 78.
  4. Kamiski F. J. H., Methodik des Ökonomieunterrichts, Klinkhardt, Bad Heilbrunn 1999, s. 14.
  5. Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania, w: Spory o edukację, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, IBE, Warszawa 1993.
  6. Lennick D., Kiel F., Inteligencja moralna, Purana, Wrocław 2007, s. 46.
  7. Nash L. L., Etyka bez kazań, w: Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej, red. L.V. Ryan CSV, J. Sójka, W drodze, Poznań 1997, s. 250-271.
  8. Singer M. G., Verallgemeinerung in der Ethik: zur Logik moralischen Argumentierens, Suhrkamp Verlag, Berlin 1975, s. 30.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu