BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefański Jacek (Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie)
Title
Ryzyko strategii zarządzania a zagrożenie istnienia firmy
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Modelowanie preferencji a ryzyko '06, 2006, s. 155-169, rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Ryzyko w zarządzaniu, Ryzyko w przedsiębiorstwie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Risk in management, Enterprise risk, Enterprise management
Abstract
Praca koncentruje się na ryzyku strategii zarządzania firmą i wpływie tego ryzyka na ewentualne zagrożenie istnienia firmy. Rozważania dotyczą firm usługowych oraz produkcyjnych (ich specyfika wymaga innego podejścia niż w przypadku instytucji sektora finansowego). Wprowadzono ilościową miarę ryzyka strategii zarządzania, opartą na wielowymiarowej, dynamicznej analizie branżowej. Prezentowana analiza pozwala na sprawdzenie hipotezy o istotnym związku pomiędzy ryzykiem strategii zarządzania a perspektywami rozwojowymi firmy. Jako przykład praktyczny wykorzystano sektor budownictwa drogowego. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altman E.I. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance 23, (4), 589-609.
 2. Benninga S.Z., Sarig O.H. (1997). Corporate Finance. A Valuation Approach. McGraw-Hill, New York.
 3. Buehler K.S., Pritsch G. (2004). Running with Risk. [in:] Strategy for Volatile Times. McKinsey & Company.
 4. Enterprise Risk Management - Intergrated Framework (2004). Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
 5. Galloway D., Funston R. (2000). The Challenges of Enterprise Risk Management. Balance Sheet, 8 (6), 22-25.
 6. Mills A. (2001). A Systematic Approach to Risk Management for Construction. Structural Survey, 19 (5), 245-252.
 7. Muehlhauser G.R. (1995). Putting Performance Measures to Work. Journal of Applied Corporate Finance, 8 (2), 47-54.
 8. Pielech A., Skowroński R. (2004). Czy twojej firmie grozi kryzys? Harvard Business Review Polska, wrzesień 12-16.
 9. Raport o firmach drogowych 2004 (2005). Arcata Partners, Warszawa.
 10. Reyers J., Mansfield J. (2001). The Assessment of Risk in Conservation Refurbishment Projects. Structural Survey, 19 (5), 238-244.
 11. Slowinski R., Zopounidis C. (1995). Application of the Rough set Approach to Evaluation of Bankruptcy Risk. International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 4, 27-41.
 12. Stefański J., Laskowski J. (2003). Firmy drogowe - rosną głównie duże. Rzeczpospolita, 166.
 13. Stefański J., Laskowski J. (2004). Budownictwo drogowe: złożony obraz poprawy koniunktury. Magazyn Autostrady, 7, 8-9.
 14. Stefański J., Laskowski J. (2004). Branża drogowo-mostowa: powiew optymizmu. Polskie Drogi, 5, 36-38.
 15. Steward G.B. (1991). The Quest for Value. Harper Business, New York.
 16. Winterton A. (2000). Modelling for the Future. Balance Sheet, 8 (1), 11-14.
 17. Young S.D. (1997). Measuring and Implementing Economic Value Added. Amsterdam Institute of Finance.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu