BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banach Edyta
Title
Znaczenie etyki w relacjach biznesowych
Importance of ethics in business relations
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 2 (28), s. 115-123, wykr., rys., bibliogr. poz. 11
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Wartość fundamentalna, Etyka, Etyka biznesu, Wartości w biznesie
Fundamental value, Ethics, Business ethics, Values ​​in business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia kwestię coraz większego znaczenia etyki w relacjach biznesowych, czyli szeroko pojętych stosunkach zachodzących między przedsiębiorstwem a interesariuszami zewnętrznymi. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, jakie motywy stoją za deklarowaniem uznawania etyki jako wartości fundamentalnej w przedsiębiorstwach, promowaniem jej poprzez różnego rodzaju programy etyczne oraz czy deklaracje przedsiębiorstw w tym zakresie mają odzwierciedlenie w rzeczywiści. W artykule przedstawiono badania, które na ten temat przeprowadzono wśród przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the issue of increasing importance of ethics in business relations. It tries to answer the question what motives are behind the promotion of business ethics by enterprises and whether the declarations of corporate ethical behavior are reflected in real business. The article presents a research conducted into the subject matter. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barcik, A. (2000), Etyka biznesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem w polskiej gospodarce rynkowej, Agencja Wydawnicza Trio, Katowice.
 2. Jeurinssen, R. (2007), Ethics & Business, VanGorcum.
 3. Porębski, Cz. (1997), Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Wyd. "Znak", Kraków.
 4. Pratley, P. (1998), Etyka w biznesie. Podstawy zarządzania, Gebethner i s-ka, Warszawa.
 5. Rok, B. (2004), Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa.
 6. Sternberg, E. (1998), Czysty biznes, PWN, Warszawa.
 7. Sternberg, E. (2000), Just business. Business Ethics in Action, Oxford.
 8. Węgrzecki, A. (1999), Etyczne fundamenty gospodarowania, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 9. Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011, Po kryzysie uczciwość pod nadzorem, raport Ernst & Young.
 10. 12 światowe badanie nadużyć gospodarczych, O krok dalej: miejsce na uczciwość w biznesie, raport Ernst&Young.
 11. Chartered Institute of Management Accountants www.cimaglobal.com Ernst&Young www.ey.com
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6323
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu