BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kijko Maciej (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Kino i pamięć
Cinema and Memory
Source
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 34, s. 151-161, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Nowe perspektywy filmoznawstwa
Keyword
Kinematografia, Produkcja filmowa, Historia
Cinematography, Film production, History
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano zaangażowanie kina, jako elementu kultury masowej, w dyskusję na temat najważniejszych historycznych doświadczeń, a dokładniej, w procesie konstruowania i rekonstruowania pamięci społecznej i tożsamości zbiorowej. Analizie poddano dwa filmy: "Upadek" Oliviera Hirschbigela i "Różę" Wojciecha Smarzowskiego.

In this article I would like to show the involvement of cinema - as an element of mass culture - in discussions concerning key historical (but not only) experiences or, in other words, in the process of constructing and reconstructing social memory and collective identity. I interpret two movies which were recognized as important: Falling down by Olivier Hirschbigel and Rose by Wojciech Smarzowski in reference to the reasons behind their controversiality. I am interested in the way in which they participate in the process of constructing and reconstructing collective memory and identity as well as in the way in which discussions about them reveal the mechanisms of organizing reality, exclusion and distribution of guilt. Both movies tell stories connected with European and Polish historical experience but it is possible to consider these movies in relation to the concepts of nation, guilt and responsibility, which are used to handle reality and to integrate the community. Cinema turns out to be an important medium and an active participant in the process of constructing social reality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Carrol N. (2011), Filozofia sztuki masowej, tłum. M. Przylipiak, Gdańsk
  2. Halbwachs M. (1969), Społeczne ramy pamięci, tłum. M. Król, Warszawa
  3. Hobsbawm E., Ranger T. (2008), Tradycja wynaleziona, tłum. F. Godyń, P. Godyń, Kraków
  4. Malicki K. (2012), Polacy i ich pamięć przeszłości. Studium socjologiczne pamięci zbiorowej na przykładzie regionu podkarpackiego, Kraków
  5. Saryusz-Wolska M. (red. 2009), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, Kraków
Cited by
Show
ISSN
0239-3271
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu