BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zerka Paweł
Title
Hiszpański Ruch 15-M: tożsamość projektowa in statu nascendi
Spanish Indignados: a Project Identity in the Nascent State
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 3, s. 155-175, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Tożsamość, Społeczeństwo, Globalizacja
Identity, Society, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ruch 15-M od ponad półtora roku nie przestaje zajmować hiszpańskich socjologów, politologów i publicystów. Ponieważ w międzyczasie podobne protesty rozprzestrzeniły się w wielu innych miejscach globu, interesują się nim również zagraniczni komentatorzy. Rośnie przekonanie, że rozwój ruchu ma szansę wywrzeć wpływ nie tylko na miejscową politykę, ale również na kształt nowoczesnej demokracji en general. Dlatego "zrozumienie" Ruchu 15-M stało się pilną potrzebą chwili. W niniejszym opracowaniu czynimy krok w tym kierunku, śledząc rozwój jego tożsamości zbiorowej. Ruch 15-M od początku wzbudzał kontrowersje. Jedni mówili o początkach rewolucji, inni zaś o zwykłym ruchu niezadowolenia. Jedni wskazywali na projekt polityczny leżący u podstaw ruchu, inni twierdzili, że jest on luźną zbieraniną osób, które łączy jedynie zniecierpliwienie kryzysem. Pierwsi dawali ruchowi szansę na trwałe zagnieżdżenie się w przestrzeni publicznej, drudzy uznawali go za zjawisko przejściowe, a nawet swego rodzaju karnawał, happening lub festyn, który nieprzypadkowo zbiegł się ze studenckimi wakacjami. (fragment tekstu)

The Spanish movement of May 15th (15-M) has become a reference point for other groups of indignados, which have emerged in diQ erent parts of the world. This is why 15-M has already inspired a number of studies by Spanish and foreign scholars, both in the camp of sociology and in political science. It has also aroused a rising of interest among journalists. In this study, we make a first step towards better understanding of the 15-M movement, by trying to define its group identity. Our analysis point to an evolutionary nature of the movement. Initially, it was rather chaotic and lacking coherence, but with time it acquired several proper characteristics, among them domination of young people, political indifference, pacifism, as well as a widespread use of new technologies. Besides, while resistance and discontent served as its common ground at the very beginning, after that the movement has bacome an advocate of a specific social change. Its idea of a change has consisted in the development of partcipatory democracy, in the harnessing of the global capitalism, and in the provision of social justice and adequate conditions for self-fulfillment for individuals. Such a transformation inside the movement is consistent with the theory of "group identities" developed by Manuel Castels. The Spanish sociologist argues that in the network society of our times, group identities are based most of all on group resistance and only afterwards they can transform into project identities. In this particular example, such a transformation may have been fostered by the emergence of several other points of resistance in the world, inspired by the Spanish movement. Nevertheless, the durability of 15-M's group identity will depend on its ability to influence the current domestic politics. Interestingly, the Spanish indignados seem to embody many transformations typical for modern societies, defined by Anthony Giddens as a passage towards the "late modernity". Their demands are in many respects convergent with the program of "life politics", described by this British sociologist. The passage towards the late modernity is also visible in the global reach of their protests. On one hand, they raise the issue of global processes haveing local effects. On the other hand, their protests have a clearly expansionary nature. With the emergence of several other groups of indignados, for example in United States or in Chile, the 15-M may become an avant-garde of a wider global movement. At the same time, it has become clear that, regardless of a particular economic, political and social context which undoubtedly served as a catalyst for social unrest in Spain, the identity of the 15-M movement is based strongly on universal values, going far beyond the domestic context.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bokszański Z., Tożsamości zbiorowe, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2005, s. 63-64.
 2. Buechler S. M., Teorie nowych ruchów społecznych, w: Dynamika życia społecznego, red. K. Gorlach, P. Mooney, Scholar, Warszawa 2009, s. 167.
 3. Castells M., Siła tożsamości, PWN, Warszawa 2009, s. 23.
 4. El movimiento ciudadano del 15M: Apuntes sobre su identidad, http://evoluntas.wordpress.com, 28.06.2011.
 5. Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wyd. Nauk., PWN, Warszawa 2001.
 6. Hessel S., Indignez-vous!, Indigene éditions, Paris 2010.
 7. Indignados espanoles: su identidad, y su futuro en juego, "La Vanguardia" 27.06.2011.
 8. Jesus Casals M., 15-M: La construccion del acontecimiento [referat wygłoszony 31.05.2011 podczas konferencji "15-M: la construccion del acontecimiento" na Uniwersytecie Complutense w Madrycie].
 9. Jimenez Barca A., La generación de los mil euros, "El Pais" 23.10.2005.
 10. Magallón R., 15-M: del agora audiovisual a la plaza publica, [referat wygłoszony 31.05.2011 podczas konferencji "15-M: la construccion del acontecimiento" na Uniwersytecie Complutense w Madrycie].
 11. Martinez G., El 15-M en el museo, "El Pais" 18.07.2011.
 12. Moreno-Caballud L., M. Sitrin, The Camp is the World: Connecting the Occupy Movements and The Spanish May 15th Movement, http://takethesquare.net/2011/11/23the-camp-is-the-world-connecting-the-occupy-movements-and-the-spanish-may-15th-movement/
 13. Munoz A., De fiesta nocturna a Mayo del 68, "El Pais" 20.05.2011.
 14. Ortega Dolz P., I. Sant Aeulalia, Que quiere Sol?, "El Pais" 20.05.2011.
 15. Serra M., 15M: formas generacionales y pasiones colectivas, [referat wygłoszony 31.05.2011 podczas konferencji ,,15-M: la construcction del acontecimiento'' na Universidad Complutense w Madrycie].
 16. Surmiak-Domańska K., Bezrobotna Hiszpania. Oburzeni w Bramie Słońca, "Gazeta Wyborcza - Duży Format" 12.06.2011.
 17. Zerka P. , Po dwóch stronach demokracji, demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej, 4.07.2011.
 18. Zerka P., Hiszpania podpala Europę, demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej, 21.05.2011.
 19. Zerka P., Jak trwoga, to do demokracji!, demosEUROPA-Centrum Strategii Europejskiej, 9.06.2011.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.3.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu