BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawojska Aldona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Pogoń za rentą i lobbing we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej
Rent-Seeking and Lobbying in the EU's Common Agricultural Policy
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 63-72, tab., bibliogr. 31 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Renta gruntowa, Wspólna Polityka Rolna, Lobbing, Efekt gapowicza
Land annuities, Common Agricultural Policy (CAP), Lobbying, Free rider problem
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiono problem pogoni za rentą oraz lobbingu we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej. W celu zbadania procederu "jazdy na gapę" przy poszukiwaniu renty politycznej porównano udziały poszczególnych krajów UE-25 w płatnościach uzyskanych w ramach WPR oraz w kosztach lobbingu przy instytucjach europejskich (składkach na rzecz COPA). Wyniki pokazały, że rolnicy z części krajów UE ponoszą koszty lobbingu w rozmiarze niewspółmiernie niższym w porównaniu z uzyskiwanymi korzyściami, dlatego mogą być uznani za "gapowiczów". (abstrakt oryginalny)

An analysis of free-rider behaviour on the COPA costs related to lobbying on the CAP is made by the comparison of the country's individual shares (per farmer) of funds received from the CAP and contributions (fees) paid to the COPA. Results suggest that some of the larger beneficiaries of the CAP subsidies (Italy, Germany and France) are free-riding on less subsidized countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Associated Press 2011: Archer Daniels Midland spent $370K lobbying in 1Q, http://www.forbes.com/feeds/ap/2011/06/21/business-food-retailers-amp-wholesalers-us-archer-daniels-midlandlobbying_8528209.html (pobrano 18.07.2011).
 2. Birnbaum J.H. 1992: The Lobbyists; How Influence Peddlers Work their Way in Washington, 1992-93, Times Books, Random House.
 3. Buchanan J.M. 1965: An economic theory of clubs, "Economica", nr 32(1), s. 1-14.
 4. Buchanan J.M., Tullock G. 1962: The Calculus of Consent, University of Michigan Press, Ann Arbor.
 5. Burson-Marsteller 2009: A Guide to Effective Lobbying in Europe 2009, http://www.oursocialmedia.com/wp-content/uploads/effective-lobbying_light_07102009.pdf (pobrano 27.07.2011).
 6. CEO (Corporate Europe Observatory), 2011: "This is not an industry event" - Syngenta's lobbying event on the CAP reform, http://www.corporateeurope.org/agribusiness/content/2011/03/not-industry-event (pobrano 20.07.2011).
 7. Congleton R.D., Hillman A.L., Konrad K.A. 2008: 40 Years of Research on Rent Seeking (Volumes I and II), Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 8. Dinan W., Wesselius E. 2010: Brussels - a lobbying paradise?, [w:] Bursting the Brussels Bubble; the battle to expose corporate lobbying at the heart of the EU, (red.) D. Eade, wyd. ALTER-EU (Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the EU), Brussels, Belgium, s. 23-32.
 9. Euro MPs exposed in 'cash-for-laws' scandal, "The Sunday Times", 20 March 2011.
 10. Farm Structure Survey Eurostat 2011.
 11. Forbes J.D. 1985: Institutions and Influence Groups in Canadian Farm and Food Policy, Institute of Public Administration of Canada, Toronto, Ontario.
 12. Furtom H., Sauer J., Skovager Jensen M. 2009: Free-riding on rent seeking - an empirical analysis, "Public Choice", nr 140, s. 479-500.
 13. Guéguen D. 2011: Lobbing europejski, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa.
 14. Gulczyński M. 2010: Politologia. Podręcznik akademicki, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 15. Hanegraaff M. 2011: Biased or not so Biased, that is the Question. Explaining interest group mobilization in the European Union, Paper prepared for 12th Biennial EUSA Conference, Boston Massachusetts, 3-5 marzec 2011.
 16. Hirschman A. 1995: Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji i przedsiębiorstwa, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK, Warszawa.
 17. http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm
 18. http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/lobbyAlphaOrderByOrg.do?letter=C&language=EN
 19. Kluger Rasmussen M. 2011: Lobbying the European Parliament: A necessary evil, [w:] "Politics and Institutions, CEPS Policy Briefs", nr 242 (May), s. 1-6.
 20. KRIR (Krajowa Rada Izb Rolniczych) 2011: Finansowe warunki członkostwa w COPA, http://krir.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=74 (pobrano 25.07.2011).
 21. Krueger A. 1974: The political economy of the rent-seeking society, "American Economic Review", nr 64, 291-303.
 22. Nedergaard P. 2006: Market failures and government failures: A theoretical model of the common agricultural policy, "Public Choice", nr 127 (3-4), s. 393-413.
 23. Olson M. 1965: The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge.
 24. Pappi F.U., Henning H.C.A. 1999: Organization of influence on the EC's common agricultural policy: A network approach. "European Journal of Political Research", nr 36, 257-281.
 25. Posner R. 1975: The social costs of monopoly and regulation, "The Journal of Political Economy", nr 83, 807-827.
 26. Rejestr służący przejrzystości, http://europa.eu/transparency-register/index_en.htm (pobrano 18.07.2011).
 27. Siudek T., Zawojska A. 2011: Relationship of Development and Fiscal Indicators with Agricultural Producer Support in the OECD Economies, Paper prepared for presentation at the EAAE 2011 Congress Change and Uncertainty Challenges for Agriculture, Food and Natural Resources, August 30 to September 2, 2011, ETH Zurich, Zurich, Switzerland, www. ageconsearch.umn. edu/handle/116009. Supernat J. 2004: Lobbing w procesach decyzyjnych organów władzy publicznej, [w:] Jakość administracji publicznej, (red.) J. Łukasiewicz, Wyd. TNOiK, Rzeszów, s. 432-439.
 28. Tullock G. 1967: The welfare costs of tariffs, monopolies, and theft. "The Western Economic Journal", nr 5, s. 224-232.
 29. Tullock G. 1980: Efficient rent seeking, [w:] Toward a Theory of the Rent-Seeking Society, (red.) J.M. Buchanan, R.D. Tollison, G. Tullock, wyd. Texas A&M University Press, College Station, s. 97-112.
 30. Ustawa z dnia 12 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych, DzU 2008.139.876.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu