BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowska Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Kształtowanie się światowego rynku miodu w latach 1961-2010
The World Honey Market in the Period 1961-2010
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2011, t. 98, z. 3, s. 160-175, tab., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Miód, Handel zagraniczny, Produkcja, Konsumpcja
Honey, Foreign trade, Production, Consumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat stanu i perspektyw rozwoju rynku miodu na świecie z uwzględnieniem sytuacji krajów UE, w tym Polski, w latach 1961-2010. Omówiono specyfikę oraz problematykę produkcji i konsumpcji, a także międzynarodowego handlu miodów w skali globalnej. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to present basic information about the state and perspective of the development of honey production, consumption and international trade in the world within the scope of the EU especially in Poland. It describes past and future potential dangers resulting from the changes in the honey market in the globe. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza sektora pszczelarskiego w Polsce dla opracowania Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa w latach 2010-13, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. S. Pieniążka w Skierniewicach, Oddział Pszczelarstwa w Puławach.
 2. Bee Mortality and Bee Surveillance in Europe, European Food Safety Authority, "The EFSA Journal 2008", 154, 1-28.
 3. Cichoń J., Wilde J. 1996: Competitiveness of the Polish beekeeping industry in the European market. " Zeszyty Naukowe Pszczelnictwa" Nr 40 (2), s.7-15.
 4. FAOSTAT 2011: www.fao.org.
 5. Kampania "Życie miodem słodzone", "Sad Nowoczesny", Nr 11/2009, s. 27.
 6. Mruk H. 1987: Rynek miodu w Polsce. "Monografie i Syntezy. Instytut Rynku Wewnętrznego i Usług", Warszawa, s.131-133.
 7. Mruk H., Mruk J. 2009: Pszczelarstwo, Nr 1, Wyd. PTN, s. 20.
 8. Pidek A. Brzozowski P. 2004: Niekontrolowane kanały eksportu chińskiego miodu, "Pszczelarstwo" Nr1/2004, s. 6-7.
 9. Pidek A. Ekonomika polskiego pszczelarstwa w 2002 r. "Pszczelarstwo", Nr 1/2003, s. 6-7.
 10. Prabucki J. (red. nauk) 1998: Pszczelnictwo. Wydawnictwo Promocyjne "Albatros" Szczecin.
 11. Semkiw P. 2007a: Pszczelarstwo w Unii Europejskiej. "Pszczelarstwo", Nr 8, s.10.
 12. Semkiw P. 2007b: Rynek miodu na świecie, "Pszczelarstwo", Nr 2, s. 11-13.
 13. Semkiw P., Ochał J. 2010: Sektor pszczelarski w Polsce - dane aktualne (część I), "Pszczelarstwo", nr 5, s.12.
 14. The honey and other bee products market in the EU, "CBI Market Survey", 2009, CBI Market Information Database, http://www.fepat.org.ar.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu