BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuryłek Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Znaczenie finansowania mezzanine na tle innych form private equity i sposoby wyjścia z inwestycji
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 15-28, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Private equity, Venture capital, Finanse korporacji
Financing enterprises, Private equity, Venture capital, Corporate finance
Note
streszcz.
Abstract
Mezzanine to jeszcze mało znany sposób finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Rozwinął się w krajach otwartych na stosowanie nowoczesnych rozwiązań, posiadających bogatą wiedzę na temat przedsiębiorczości i sposobów oddziaływania na wzrost wartości przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono znaczenie finansowania mezzanine na tle innych form private equity. Zaprezentowano fazy rozwoju firm i możliwości jego pomostowego wykorzystania w poszczególnych fazach. Uwzględniono także ścieżki wyjścia z inwestycji, biorąc pod uwagę koszty czy też poszczególne branże. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Corporate Finance, red. P. Vernimmen, wyd. 2, John Wiley&Sons, [b.m.] 2009.
 2. Damodaran A.,Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. 2, Helion, Gliwice 2007.
 3. Finanse, red. M. Podstawka, WN PWN, Warszawa 2010.
 4. Marks K.H., Robbins L.E., Fernandez G., Funkhouser J.P., Williams D.L., The Handbook of Financial Growth. Strategies, Capital Structure, and M&A Transactions, wyd. 2, John Wiley&Sons, New Jersey 2009.
 5. Mikołajczyk В., Krawczyk M., Aniołowie biznesu w sektorze MSP, Difin, Warszawa 2007.
 6. Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, red. A. Bielawska, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 7. Rynek finansowy, red. J. Węcławski, P. Karpuś, Wyd. UMCS, Lublin 2003.
 8. Value Based Management, Deloitte, red. A. Szablewski, К. Pniewski, В. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008.
 9. Wartość jako kryterium efektywności, red. T. Dudycz, Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
 10. Wrzesiński M., Kapitał podwyższonego ryzyka, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 11. www.evca.eu
 12. www.ppea.org.pl
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu