BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Małgorzata (Politechnika Opolska)
Title
Znaczenie kapitału rynkowego w rozwoju przedsiębiorstwa
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 79-95, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Kapitał intelektualny, Kapitał rynkowy, Efektywność przedsiębiorstwa
Intellectual capital, Market capital, Enterprise effectiveness
Note
streszcz.
Abstract
W artykule został zaprezentowany i omówiony kapitał rynkowy w aspekcie jego znaczenia dla efektywności przedsiębiorstwa. Wskazano możliwe do realizacji działania w zakresie wykorzystania elementów kapitału rynkowego na potrzeby działalności budującej i wzmacniającej pozycję rynkową organizacji, dzięki czemu następuje wzrost jej efektywności. Kapitał rynkowy zaprezentowany został jako element w strukturze kapitału intelektualnego nowoczesnego przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ayling G., Rapid Response Advertising, www.mortongregory.com [21.03.2009].
 2. Baran R., Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, PWE, Warszawa, 2004.
 3. Cichosz M., Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, SGH, Warszawa 2010.
 4. Edvinsson L., O definicji i roli kapitału intelektualnego - wywiad, http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kip/index.php?m=9 [15.09.2010].
 5. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, WN PWN, Warszawa 2001, s. 45.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K.,Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa, 2004.
 7. http://www.bsc.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=39 [18.12.2010].
 8. Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2007.
 9. Kotier Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 10. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 11. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 12. Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy, w: Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery, III Konferencja Naukowa z cyklu "Wiedza i Innowacje" Kraków 2007. http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty /Зс/Skrzypek.pdf [12.08.2009].
 13. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. http://www.fundacja. edu.pl/pliki/agnieszka_sokolowska-zarzadzanie_kapitalem_intelektualnym.pdf [12.08.2009].
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu