BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Unold Jacek (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Efektywność zarządzania informacją w świetle typologii problemów decyzyjnych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 135-155, bibliogr. 29 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Efektywność informacji, Zarządzanie informacją, Reengineering, Web 2.0, Podejmowanie decyzji
Information effectiveness, Information management, Reengineering, Web 2.0, Decision making
Note
streszcz.
Abstract
Reengineering, oferując myślenie procesowe i indukcyjne, powoduje, że menedżer jest w stanie wykryć problemy dotychczas nieuświadamiane. Web 2.0, wprowadza unikatową filozofię zarządzania danymi, syndykację treści, tworzenie nowej informacji oraz wykorzystanie zbiorowej mądrości. Zjawiska te, przyczyniając się do strukturalizacji problemów decyzyjnych, w istotny sposób zwiększają efektywność zarządzania informacją.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson C., The long Tail, "Wired", October 2004.
 2. Butcher D., Rowley J., The 7R's of Information Management. "Managing Information", March 1998, vol. 5,nr 2.
 3. Chaffey D., Wood S., Business Information Management: Improving Performance Using Information Systems, Prentice Hall 2006.
 4. Choo C.W., Information Management for the Intelligent Organization: The Art of Scanning the Environment, ASIST Monograph Series, Medford 2002.
 5. Davenport Т., Putting the I into IT, w: Mastering Information Management, red. D.A. Marchand, Т.Н. Davenport, T. Dickson, Prentice Hall 2000.
 6. Faber M., Proops J., Evolution, Time, Production and the Environment, Springer Verlag, New York 1998.
 7. Gale Reference Team, Biography - Diebold John (1926-2005): An article from: Contemporary Authors Online (forma elektroniczna). Thomson Gale 2007.
 8. Galliers R.D., Leidner D.E., Strategic Information Management: Challenges and Strategies in Managing lnformation Systems, Butterworth-Heinemann, Oxford i in. 2003.
 9. Gibson C.F., Nolan R.L., Managing the Four Stages of EDP Growth, "Harvard Business Review", January-February 1974.
 10. Hammer M., Champy J., Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Paperbacks, New York 1993.
 11. Hardy Q., Why Google loves the little Guys, "Forbes", September 18, 2006.
 12. HofR.,Mix,Match, and Mutate, "Business Week", July 25, 2005.
 13. http://www.wired.com/wired/archive/12.10tail.html [13.07.2011].
 14. Kolbusz E., Analiza potrzeb informacyjnych przedsiębiorstw. Podstawy metodologiczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1993.
 15. Manjoo F., The Search Fora Rival, "Time", August 31, 2009.
 16. Marchand D.A., Competing -with Information. John Wiley & Sons Ltd., Chichester 2000.
 17. Mothes J., Sytuacje niepewne a podejmowanie decyzji w przemyśle, WNT, Warszawa 1972.
 18. Musser J., Web 2.0: Principles and Best Practices, O'Reilly Media, Inc. 2007.
 19. O'Reilly Т., What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software, http://oreilly.eom/lpt/a/6228, 2005 [11.03.2011].
 20. Pearce J.A., Robinson R. Strategic Management, McGraw-HiMrwin 2012.
 21. Perez J.C., Q&A: Vint Cerf on Google 's Challenges Aspirations, "Computerworld", November 25, 2005.
 22. Shuen A., Web 2.0: A Strategy Guide, O'ReillyMedia Inc. 2009.
 23. Simon H., Podejmowanie decyzji kierowniczych. Nowe nurty, PWE, Warszawa 1982.
 24. Słownik języka polskiego, WN PWN, Warszawa 2010.
 25. Smith A.N., Medley D.B., Information Resource Management, South-Western Publication Company, Cincinnati 1987.
 26. Sturtz D., Categorization of the folksonomy, http://davidsturtz.com/drebel/622/communal-categorization-the-folksonomy.html, 2008 [5.08.2011].
 27. Szwarc N., Zasada Pareto a koncepcja long Tail, http://www.slideshare.net/runfree/natalia-szwarc-zasada-pareto-a-koncepcja-long-tailv97-03, 2010 [3.08.2011].
 28. Unold J., Teoretyczno-metodologiczne podstawy przetwarzania informacji w cyber przestrzeni, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 29. Wright A., Folksonomy, www.agwright.com/blog/archives/000900.html, 2004 [5.06.2011].
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu