BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łoś Agnieszka (Politechnika Opolska)
Title
Pomiar efektywności przedsiębiorstw w perspektywie społecznej
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 355-366, bibliogr. 17 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Pomiar efektywności, Koszty społeczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Efficiency measurement, Social costs
Note
streszcz.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie wpływu rozwoju koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na sposób prowadzania analizy efektywności. Charakteryzuje ona zjawisko niedoskonałości rynkowych w postaci efektów zewnętrznych (kosztów i korzyści), wyjaśnia znaczenie pojęcia efektywności społecznej oraz przedstawia jej mierniki, wskazując ich wady i zalety. Omawia również wybrane metody szacowania korzyści i kosztów społecznych.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 471.
 2. Carroll A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility - Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, "Business Horizons" 1991, 34(4), s. 39-48.
 3. Green Paper: Promotin Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the European Communities, Brussels 2001.
 4. Drummond M.F., O'Brien В., Torrance G.W., Methodsfor the economic evaluation of health care programmes, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 226.
 5. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, WN PWN, Warszawa-Kraków 1999, s. 244-249.
 6. Fiedor В., Public Regulation in a Market Economy, Argumenta Oeconomica" 2001,nr 11.
 7. Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu: tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2006, s. 14.
 8. Graczyk A., Pojęcie ekologicznych efektów zewnętrznych, "Ekonomia i Środowisko" 2004, nr 2.
 9. Green Paper: Promotin Framework for Corporate Social Responsibility, Commission of the Eropean Communities, Brussels 2001.
 10. Greszka M., Na drodze do odpowiedzialnego biznesu, w: Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, red. B. Rok, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001, s. 262-265.
 11. Morris S., Devlin N., Parkin D., Ekonomia w ochronie zdrowia, Wydawnictwo JAK, Warszawa 2011, s. 157.
 12. Radio M.J., Wyzwania konkurencyjności: Strategia Lizbońska w poszerzonej Unii Europejskiej, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2003, s. 24.
 13. Rok В., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004, s. 22.
 14. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, WN PWN, Warszawa 2004, s. 10.
 15. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, WN PWN, Warszawa 2004, s. 7-9, 69-73, 90-108.
 16. Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 187.
 17. Tadenuma K., Egalitarian-Equivalence and the Pareto Principle for Social Preferences, "Social Choice and Welfare" 2005, vol. 24, nr 3, s. 455-473.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu