BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łobos Krzysztof (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Szewczyk Mirosława (Politechnika Opolska)
Title
Obraz przedsiębiorstw czeskich i polskich przez pryzmat stu największych spółek w roku 2009
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 343-354, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Ranking przedsiębiorstw, Efektywność ekonomiczna, Efektywność przedsiębiorstwa
Ranking of companies, Economic efficiency, Enterprise effectiveness
Note
streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest porównanie stu największych przedsiębiorstw w Czechach i w Polsce oparte na wybranych miarach efektywności ekonomicznej oraz takie pozostałe charakterystyki działalności, jak aktywność eksportowa oraz racjonalność zatrudnienia. Wprowadzono podział badanej próby na grupę przedsiębiorstw koncentrujących się na działalności produkcyjnej (grupa P) oraz takich, których aktywność w większym stopniu koncentruje się wokół handlu i usług (H). Wykorzystano test x2 oraz test z.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ecevit E., Duzgun R., Turker O., The Reflections of Privatisation and International Direct Investment on Turkish Economy: The Case of Turkey's First and Next Top 500 Industrial Enterprises, "The Journal of Faculty of Economics and Administrative Science", Suleyman Dermirel University, 2010, vol. 15,nr l.
 2. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, PWE, Warszawa 2005.
 3. Jarvinen J., Lamberg J.-A., Murmann J.-P., Ojala J., Alternative Paths to Competitive Advantage: A Fuzzy-Set Analysis of the Origins of the Large Firms, "Industry and Innovation" 2009, vol. 16, nr 6.
 4. Kolasa M., Rubaszek M., Taglioni D., Firms in the Great Global Recession: The Role of Foreign Ownership and Financial Dependence, "National Bank of Poland Working Paper" 2010, nr 77.
 5. Kowalski Т., Comparative Analysis of Economic Transformation in Poland and Selected Central European Countries: Working Papers in Management, "Finance and Economics" 2009, nr 1 (8).
 6. Lista 500. Największe firmy Rzeczpospolitej (2010), "Rzeczpospolita", http://www.rp.pl, [18 września 2011],
 7. Mansfield E., Statistics for Business & Economics. Methods and Applications, Norton&Company, New York - London 1987.
 8. Nisbet R., Elder Iv J., Miner G., Handbook of Statistical Analysis and Data Mining Applications, Elsevier lnc., 2009.
 9. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 10. Sierpińska M., Jachna Т., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, WN PWN, Warszawa 1994.
 11. Szymański A., Gorton M., Hubbard L., A Comparative Analysis of Firm Performance in Post-socialists Economies, "Evidence from the Polish Food Processing Industry" 2007, vol. 19,nr 4.
 12. Tanabe K, Watanabe C., Sources of Small and Medium Enterprises Excellent Business Performance in a Service Oriented Economy, "Journal of Service Research" 2005, vol. 5,nr l.
 13. Top-100, http://hn.ihned.cz, [18 września 2011].
 14. Tyran M.R., Wskaźniki finansowe, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu