BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puciato Daniel (Politechnika Opolska)
Title
Ekonomiczne uwarunkowania efektywności przedsiębiorstw hotelowych
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 369-380, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Hotelarstwo, Usługi hotelowe, Efektywność przedsiębiorstwa, Ekonomika przedsiębiorstwa
Hotel industry, Hotel services, Enterprise effectiveness, Business economics
Note
streszcz.
Abstract
Jednym z warunków prawidłowego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa hotelowego jest przestrzeganie zasady dochodowości, polegającej na konieczności uzyskiwania nadwyżki efektów nad nakładami. Uzyskanie wysokiej efektywności hotelu nie jest jednak możliwe bez określenia wielkości i struktury przychodów oraz kosztów, a także bez znajomości ekonomicznych uwarunkowań tych kategorii finansowych. Tego rodzaju analizy powinny również uwzględniać specyfikę branży hotelowej, która przejawia się silnym zróżnicowaniem cen oraz niestabilnym popytem. W tym kontekście najważniejszymi problemami decyzyjnymi dla menedżerów w przedsiębiorstwach hotelowych jest ustalenie odpowiedniego poziomu ceny jednostkowej oraz podjęcie szerokich działań, zmierzających do stymulowania wielkości sprzedaży usług hotelowych.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gaworecki W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003.
 2. Goranczewski В., Puciato D., Zastosowanie ankiety SERVQUAL w pomiarze jakości usług hotelowych, "Polish Journal of Sportand Tourism" 2011,nrll,s. 166-171.
 3. Kachniewska M., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa hotelowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 4. Konieczna-Domańska A., Gospodarka turystyczna, Wyd. Kanon, Warszawa 2007.
 5. Konieczna-Domańska A., Biura podróży na rynku turystycznym, WN PWN, Warszawa 2008.
 6. Kotas R., Sojak S., Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, WN PWN, Warszawa 1999.
 7. Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 8. Milewska M., Włodarczyk В., Hotelarstwo, PWE, Warszawa 2009.
 9. Nowakowska A., Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1988, nr 31, s. 167-179.
 10. Panasiuk A., Ekonomika turystyki, WN PWN, Warszawa 2007.
 11. Puciato D., Goranczewski В., Application of Relationship Marketing Tools by Hotel Companies, "Studies in Physical Culture and Tourism" 2011, nr l, s. 71-79.
 12. Puciato D., Goranczewski В., Zastosowanie kwestionariusza Каnо w badaniu jakości usług hotelowych, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH" 2011, nr 105, s. 92-105.
 13. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu