BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwikliński Henryk (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Ocena nowej roli władz publicznych w gospodarce - osiągnięcia i niedostatki
Evaluation of a New Role of Public Authorities in Economy - Achievements and Drawbacks
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2009, nr 24, s. 135-146, rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Dwadzieścia lat transformacji gospodarczej w Polsce : aspekty systemowe i makroekonomiczne
Keyword
Gospodarka, Restrukturyzacja gospodarki, Polityka gospodarcza, Rola państwa w gospodarce
Economy, Economic restructuring, Economic policy, States' role in economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Autor podejmuje próbę oceny efektów polskiej transformacji w oparciu o kryteria konwergencji Leszka Balcerowicza. Szuka, odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystano okres 20 lat w celu całkowitej zmiany roli sektora publicznego w gospodarce. Czy mamy dobrze zorganizowane państwo, które ogranicza się do wspierania prawidłowego funkcjonowania rynków poprzez zapewnienie ich efektywności i przejrzystości?(abstrakt oryginalny)

The author attempts to evaluate the effects of Polish transformation on the basis of Leszek Balcerowicz convergence criteria. He seeks the answer to the question - how was the period of 20 years used to change completely the role of public sector in economy? Do we have well-organised state which restricts itself to supporting properly functioning markets through securing their effectiveness and transparency?(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz L., 3 pytania do..., "Forbes" 2009, nr 9, dodatek "20 lat polskiej transformacji".
 2. Besanęon A., Anatomia widma, Ekonomia polityczna realnego socjalizmu, Wyd. Krąg, Warszawa 1984 lub późniejsze legalne wydania.
 3. Kokoszczyński R., Współczesna polityka pieniężna w Polsce, PWE, Warszawa 2004.
 4. Kornai I, Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 5. Lista 2000, [różne lata], "Rzeczpospolita".
 6. Orłowski W., Sukces z zastrzeżeniami, "Forbes" 2009, nr 9, dodatek "20 lat polskiej transformacji".
 7. Poland 2008. Report. Economy, Ministry of Economy, Warsaw 2008.
 8. Polityka gospodarcza, red. H. Ćwikliński, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004,
 9. Przygocka R" Efektywność sektora publicznego, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2008, nr 4, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2008, GUS, Warszawa 2008.
 11. "Rzeczpospolita", 23 lipca 2008 r. i ó listopada 2008 r.
 12. Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 13. Szpunar P" Polityka pieniężna, PWE, Warszawa 2000.
 14. Tanzi V" Gospodarcza rola państwa w XXI wieku, "Materiały i Studia NBP" 2006, nr 204.
 15. Tomkiewicz J., Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych, "Master of Business Administration" 2003, nr 1(60), Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.
 16. Top 100, "Polska Dziennik Bałtycki", 22 lipca 2009 r.
 17. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. nr 74, poz. 439 i zmiana Dz.U. 1992, nr 20, poz. 78.
 18. Użyteczność publiczna w sektorach infrastruktury gospodarczej, red. K. Bobińska, Bellona, Warszawa 2003.
 19. Wilczyński W., Polski przełom ustrojowy 1989-2005. Ekonomia epoki transformacji, Wyd. WSB, Poznań 2005.
 20. Wilkin J., Sfera publiczna i sfera prywatna: co je dzieli i łączy - ujęcie instytucjonalne, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2008, nr 4, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu