BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gałązka Karolina (Politechnika Lubelska)
Title
Wykorzystanie funduszy unijnych do wzrostu innowacyjności na terenie województwa lubelskiego
European Union Funds to Increase Innovation in the Region of Lublin
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 21-29
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Fundusze unijne, Innowacyjność, Innowacyjność regionu
EU funds, Innovative character, Regional innovation
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstract
Województwo lubelskie stanowi jeden z biedniejszych regionów Polski, należących do Unii Europejskiej. Jego cechą charakterystyczną i jednocześnie powodującą negatywną opinię jest wysoki poziom bezrobocia, niska konkurencyjność gospodarki regionu oraz niski poziom PKB. Wymienione cechy powodują wzrost działań mających na celu poprawę atrakcyjności regionu. W artykule wskazano na rolę funduszy unijnych w pobudzaniu podmiotów gospodarczych do stosowania rozwiązań innowacyjnych o różnym charakterze. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród jednostek województwa lubelskiego przedstawiono ocenę wykorzystania funduszy unijnych i sformułowano wnioski dotyczące wzrostu innowacyjności na badanym terenie. (abstrakt oryginalny)

Region of Lublin is one of the poorer regions of the Polish European Union. Its characteristic and at the same time causing a negative view of the high level of unemployment and low competitiveness of the economy of the Region, and the low level of GDP. These features give rise to increased activities aimed at improving the attractiveness of the region. The article indicated the role of EU funds to stimulate economic operators to apply innovative solutions of different nature. Based on survey of the units of Lublin province, was presented to assess the use of EU funds and formulates proposals for increased innovation in the site.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. H. Chynał, Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm, Difin, Warszawa 2008, s. 102-103.
  2. W. Szczęsny, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2003, s. 44-45.
  3. Nieudany mariaż kredytu z dotacjami, "Rzeczpospolita", 19 maja 2010 г., (dodatek "Ekonomia i Rynek").
  4. Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, red. J. Targalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008, s. 117.
  5. Lisia innowacyjnych dotacji, "Rzeczpospolita", 21 maja 2010 г., (dodatek "Ekonomia i Rynek").
  6. http://www.lawp.lubelskie.pl/pdf/innowacja_definicja.pdf, dostęp: lipiec 2010 r.
  7. http://www.baiikier.pl/wiadoiTiosc/jak-skiitecziiie-zawalczyc-o-eurodotacje-, dostęp: lipiec 2010 r.
  8. Błędy opóźniają dotacje, "Rzeczpospolita", 17 maja 2010 г., (dodatek "Ekonomia i Rynek").
  9. Liderzy wyścigu o dotacje, "Rzeczpospolita", 12 maja 2010 г., (dodatek "Ekonomia i Rynek").
  10. http://www.lawp.lubelskie.pl.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu