BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misterek Wojciech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Analiza błędów występujących na etapie aplikowania projektów jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Analysis of Errors Made by Local Government Units on Stage of Applying for Projects Funded by POKL
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 39-48
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Samorząd terytorialny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Local government, Operational Programme Human Capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem publikacji jest analiza błędów, jakie popełniają jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim, składające dokumentację aplikacyjną do poszczególnych działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W artykule przedstawiono uchybienia, które są najczęściej popełniane przez beneficjentów, zarówno w warstwie formalnej, jak i merytorycznej, oraz te, które mają kluczowe znaczenie dla odrzucenia wniosku przez Komisję Oceny Projektów.(abstrakt oryginalny)

The subject of the publication is an analysis of the errors in documentation committed by the local government from Lubelskie voivodeship, when applying for each component of the POKL. This article identifies mistakes which arc usually committed by the beneficiary both in terms of formal and substantive, and those that are crucial for rejecting the application by Komisja Oceny Projektów.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. M. Tarczewska-Szymańska, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, w: Fundusze JJE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013, red. M. Szczepański, Twigger, Warszawa 2007, s. 138.
  2. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007 2013, Warszawa 2007, s. 224.
  3. J.W. Kaczyński, R. Willa., M. Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007 2013. Cele - działania - środki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 495.
  4. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2008.
  5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Warszawa 2010, s. 30-32.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu