BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Gospodarka kreatywna
Creative Economy
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 73-78, tab.
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Kreatywność, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Gospodarka kreatywna
Creativity, Knowledge-based economy, Creative economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
W gospodarce globalnej pojawiają się nowe koncepcje dążenia do rozwoju społeczno-gospodarczego, które stanowią kolejne etapy modyfikacji gospodarki opartej na wiedzy. W obecnym czasie nowatorskim podejściem do gospodarki staje się tzw. gospodarka kreatywna, w której kapitał kreatywny to pochodna kapitału ludzkiego i on właśnie, w nowym wieku ekonomii kreatywnej, odgrywa zasadniczą rolę. W efekcie to ludzie wraz z ich umiejętnościami, nieszablonowymi, i nowatorskimi postawami są podstawowym zasobem w gospodarce bazującej na kreatywności. Miasta, które potrafią zapewnić wysoką jakość życia odniosą w tych nowych realiach sukces.(abstrakt oryginalny)

In global economy there are new concepts that lead to social-economic development. They are another stage of economy based on knowledge modification. Nowadays creative economy becomes an innovative approach to economy. Creative capital is a derivative of human capital and it plays a basic main role in new age of creative economy. By implication, people with their skills, not- hackneyed and fresh attitudes are main resource of economy based on creativity. Cities, where people have high quality of life will succeed in the new conditions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Kukliński, Ku kreatywnej Europie XXI wieku, dostęp w Internecie: http://www.pte.pl/ pliki/doc/Ku_kreatywnej_Europie_art_dyskusyjny.pdf, dostęp: lipiec 2010.
  2. M. Castells, Koniec tysiąclecia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 344, 345.
  3. M. Castells, Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 173.
  4. W.W. Powell, Neither Market Nor Hierarchy: Network Forms of Organizations, "Research in Organizational Behavior" 1990, t. 12.
  5. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Warszawa 2009, s. 347.
  6. R. Rózga-Luter, Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie regionu środkowego Meksyku, "Studia Regionalne i Lokalne" 2004, nr 1.
  7. A. Kukliński, O nowym modelu polityki regionalnej - artykuł dyskusyjny, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003, nr 4.
  8. D. Bell, Technika łączności, w: Przegląd zagranicznej literatury prognostycznej, Wrocław - Warszawa 1983.
  9. "Sprawy Nauki" 2006, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu