BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Niedzielski Zdzisław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Corporate governance jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw
Corporate Governance as a Mean of Company's Development
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2010, nr 27, s. 97-105
Issue title
Rozwój lokalny i regionalny : innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości
Keyword
Ład korporacyjny, Rozwój przedsiębiorstwa
Corporate governance, Enterprise development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nadzór korporacyjny jest nieodłącznym elementem sprawnego i dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. W XXI wieku podmioty gospodarcze prosperują przede wszystkim, dzięki dobremu zarządowi, efektywnej kontroli, przepływie informacji wewnątrz przedsiębiorstwa oraz dzięki zaangażowaniu kapitału ludzkiego. To właśnie dobre zorganizowanie kapitału ludzkiego jest kluczem do sukcesu każdej spółki. A dobra organizacja oznacza stosowanie jasnych i przejrzystych reguł. Zasady z zakresu zarządzania i nadzoru korporacyjnego można za takie uznać i z pewnością będą one towarzyszyły władzom, akcjonariuszom czy leż inwestorom w przedsiębiorstwach jako czynnik ich rozwoju.(abstrakt oryginalny)

One cannot conclude this subject matter without making reference to the recent OECD initiative regarding Principles of Corporate Governance. These may prove to be guidelines for corporate governance systems which would solve various matters of contention which the company could not unravel These principles cover the wide areas of fair treatment of shareholders, shareholders' rights, responsibilities of the board, as well as issues of disclosure and transparency. Shareholders' rights, such as furnishing shareholders with the opportunity of effective participation in and voting at general meetings as well as informing them of the rules governing shareholders' meetings, and the guidelines covering the composition of directors' boards, are but a few examples of the detailed provisions suggested by the OECD Model.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A. Szumański, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (corporate governance), "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 5, s. 3.
 2. U.H. Schneider, Die "Corporate Governance-Grundsätze" der Grundsatzkommission Corporate Governance (German Panel on Corporate Governance), "Aktiengesellschaft" 2000, nr 3, s. 106 i n.
 3. N. Horn, Internationale Unternehmenszusammenschlüsse, "Zeitschrift für Wirtschaftsrecht" 2000, nr 11, s. 484.
 4. M. Furtek, W. Jurcewicz, Corporate governance - ład korporacyjny w spółkach akcyjnych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2002, nr 6, s. 24.
 5. M. Jerzemowska, Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2001, s. 52.
 6. A. Szumański, Zasady nadzoru korporacyjnego OECD (corporate governance), "Przegląd Prawa Handlowego" 2000, nr 5, s. 3.
 7. M. Bednarek, Europejskie rady zakładowe, "Rzeczpospolita", 13 grudnia 2003 r., s. C2.
 8. D. Stateczny, Zakres i formy prawne partycypacji pracowniczej na gruncie dyrektywy 94/95 Wspólnot Europejskich, "Studia Prawno-europejskie", t. 3, Łódź 1999, s. 112 i n.
 9. Т. Oppermann, Europarecht, München, s. 496; M. Heinzc, Die Europäische Aktiengesellschaft, "Zeitschrift für Unternehmens und Geselischaftsrecht" 2002, nr 1, s. 69.
 10. E. Herfs-Röttingen, Arbeitsnehmerbeteiligung in der Europäischen Aktiengesellschaft, "Neue Zeitschrift fürArbeitsrecht" 2001, nr 8, s. 425.
 11. G. Domański, Ład korporacyjny a sprawujący nadzór. Stawka na niezależność, "Rzeczpospolita", 1 sierpnia 2003 r., s. C3.
 12. V. Dulewicz, P. Herbert, Does the Composition and Practice of Boards of Directors Bear Any Relationship to the Performance of their Companies? "Corporate Governance: An International Review" 2004, t. 12, s. 263.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu