BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamus-Matuszyńska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zintegrowane podejście do społecznej odpowiedzialności wyzwaniem dla public relations
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public relations. Doskonalenie procesu komunikowania, 2012, s. 11-31, tab., bibliogr. 39 poz.
Keyword
Filozofia, Teoria ekonomii, Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie, Etyka biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Public relations
Philosophy, Economic theory, Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Management, Business ethics, Company image, Public relations
Abstract
XX w. był wiekiem filozofii odpowiedzialności, która ujawnia się [...] wszędzie tam, gdzie mniej lub bardziej świadomie eksploatowana jest struktura dialogiczna jako struktura podstawowa. Cytat z książki filozofa Jacka Filka pokazuje fundament, na którym powstała i rozwinęła się koncepcja społecznej odpowiedzialności. Filozofia odpowiedzialności, która wyznaczyła paradygmat nie tylko ludzkiemu myśleniu, ale także jego działaniu postawiła praktykę gospodarczą wobec konieczności rozstrzygnięcia problemu odpowiedzialności społecznej, czyli odpowiedzialności za, przed i wobec społecznego otoczenia organizacji.Od wielu lat zagadnienie społecznej odpowiedzialności jest wiodącym tematem dla badaczy i praktyków różnych dziedzin naukowych i praktycznych. Napisano setki prac, zrealizowano dziesiątki badań, wdrożono wiele strategii społecznej odpowiedzialności, ale temat ciągle nie jest wystarczająco zrozumiany i praktykowany, nadal wzbudza dyskusje, a także pewne emocje. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Filek J.: Filozofia odpowiedzialności XX wieku. ZNAK, Kraków 2003.
 2. Filek J. : Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej. UOKiK, Kraków 2006.
 3. Ingarden R.: Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
 4. Smith N.C., Lenssen G.: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka. Studio EMKA, Warszawa 2009.
 5. Pańków W., Rok B., Strumińska-Kutra M., Woźniczko J.: Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Scholar, Warszawa 2010.
 6. Carroll A.B.: Social Issues in Management Research. "Business and Society" 1994, No. 33.
 7. Garriga E., D. Mele: Corporate Social Responsibility Theories: Mapping the Territory. "Journal of Business Ethics" 2004, No. 53.
 8. Filek J.: O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarczego. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2002.
 9. Friedman M.: The Social Responsibility Of Business Is to Increase Its Profits, "New York Times" 1970, September 13, Section The New York Times Magazine.
 10. http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Brands-2011.aspx
 11. Weber M.: Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej. PWN, Warszawa 2002.
 12. Jensen M.C.: Value Maximization, Stakeholder Theory and the Corporate Objective Function. "Business Ethics Quarterly" 2000, No. 12.
 13. Kuraszko I., Panek-Owsiańska M., Rok B., Zadrożna K.: CSR w firmie - zysk dzięki odpowiedzialności, "Przewodnik Forbesa" 2007, http://www.cebi.pl/texty/ CSR_wfmnie-v2.pdf
 14. Rybak M.: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2004.
 15. Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009.
 16. Kang Y.Ch., Wood D.J. : Before Profit Social Responsibility Turning the Economic Paradigm Upside Down. Business and Society 1995 Proceedings.
 17. Roszkowska P.: Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność. Difin, Warszawa 2011.
 18. Linthicum Ch., Reitenga A.L., Sanchez J.M.: Social responsibility and corporate reputation: The case of the Arthur Andersen Enron audit failure. "J. Account. Public Policy" 2009, No. 29.
 19. Paliwoda-Matiolańska A.: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. C.H. Beck, Warszawa 2009.
 20. Donaldson T., Preston L. : The Stakeholder theory of the corporation : Concepts, evidence and implications. "Academy of Management Review", 1995, No. 20(1), s. 65-91.
 21. World Business Council For Sustainable Development Corporate Social Responsibility : Making Good Business Sense, January 2000.
 22. Drucker P.: Management: Tasks, Responsibilities, Practices. Harper & Row, New York 1974.
 23. Drucker P.: Managing in s time of great change. Truman Talley Books, New York 1995.
 24. Korpus J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy. Placet, Warszawa 2006.
 25. Milton de Sousa Filho J., Soares Outtes Wanderley L., Pasa Gómez C., Farache F.: Strategie Corporate Social Responsibility Management for Competitive Advantage. "Brazilian Administration Review" 2010, No. 7.
 26. Rok B.: Społeczna odpowiedzialność jako wyzwanie. W: Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Red. W. Pańków, B. Rok, M. Strumińska-Kutra, J. Woźniczko. Scholar, Warszawa 2010.
 27. Vogel D.: The Market for Virtue. The Potential and Limits of Corporate Social Responsibility. Brookings Washington DC, 2006.
 28. Kim S., Reber B.H.: Public relations place in corporate social responsibility: Practitioners define their role. "Public Relations Review" 2008, No. 34.
 29. http://www.odpowiedzialnybiznes.pl http://www.pcworld.pl
 30. Wójcik K.: Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Placet, Warszawa 2005, 2009.
 31. Morsig M., Schultz M.: Corporate Social Responsibility Communications: stakeholder information, response and involvement strategies. "Business Ethics: A European Review" 2006, No. 4, Vol. 15.
 32. Kuraszko I.: Nowa komunikacja społeczna wyzwaniem odpowiedzialnego biznesu. Difin, Warszawa 2010.
 33. Społeczna odpowiedzialność biznesu. Krytyczna analiza. Red. M. Bernatt, J. Bogdanienko, T. Skoczny. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011.
 34. Daugherty E.L.: Public Relations and Social Responsibility. W: Handbook of Public Relations. Ed. R.L. Heath. Sage Publication, Thousand Oaks, London 2000.
 35. Golob U., Bartlett J.L.: Communicating about corporate social responsibility: A comparative study of CSR reporting in Australia and Slovenia. "Public Relations Review" 2007, No. 33.
 36. Roszkowska P.: Raporty społecznej odpowiedzialności w budowaniu relacji z klientem. W: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie. Red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski. Poltext, Warszawa 2010.
 37. Maak Th.: Undivided Corporate Responsibility: Towards a theory of Corporate Integrity. "Journal of Business Ethics" 2008, No. 82.
 38. Perrini F.: Building a European Portrait of Corporate Social Responsibility Reporting. "European Management Journal" 2005, Vol. 23.
 39. Ketola T.: A Holistic Corporate Responsibility Model: Integrating Values, Discourses and Actions. "Journal of Business Ethics" 2008, No. 80.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu